Ebösszeírás

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom a Tisztelt ebtartókat, hogy Lajosmizse Városban az ebösszeírás határideje 2015. február 28-ig meghosszabításra került. Kérjük azon ingatlan tulajdonosokat, akik még nem tettek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek, azok fenti határidőig szíveskedjenek pótolni!

-

Lakossági tájékoztató a platánfák kezeléséről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. február 16-án megkezdődik a Dózsa György út és a Központi Park platánfáinak teljes körű gondozása, gallyazása. A munkálatok összehangolt szervezést igényelnek. Nagy teljesítményű munkagép fog dolgozni a platánfák megújulása érdekében. Emiatt kérjük a lakosokat, elsősrban a Dózsa György úti ingatlantulajdonosokat, hogy a munkálatok elkészültéig, legkésőbb 2015. március 31-ig, legyenek türelmesek, segítsék a vállalkozó munkáját a biztonságos lebonyolítás céljából!

Megértésüket, segítő együttműködésüket előre is köszönjük!

Meghosszabításra kerül az ebösszeírás határideje

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom a Tisztelt ebtartókat, hogy Lajosmizse Városban az ebösszeírás határideje 2015. február 28-ig meghosszabításra került. Kérjük azon ingatlan tulajdonosokat, akik még nem tettek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek, azok fenti határidőig szíveskedjenek pótolni!

Tájékoztató a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről

Tisztelt adózó!
Tájékoztatom, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 2. számú mellékletének II. részének A) 2. c) pontja alapján a helyi iparűzési adóelőlegét várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie azon adózóknak, akik a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezettek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 26. § (10) bekezdése alapján.
Az Art. 32. § (1) bekezdése értelmében a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást tenni és megfizetni a kötelezetteknek. Az adóelőleg-kiegészítés összegét 500 millió forint nettó árbevételt meghaladó vállalkozásoknak a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39.§ -ában foglalt rendelkezések figyelembe vételével kell megállapítania. A bevallást 0.- Ft adóelőleg-kiegészítés esetében is be kell nyújtani.
A kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatványok letölthetők Lajosmizse Város honlapjáról.
Papír alapon beadható nyomtatvány: www.lajosmizse.hu > Polgármesteri Hivatal > Ügycsoportok, letölthető nyomtatványok > Adócsoport
2014-12-08.
Tisztelettel
Dr. Balogh László
jegyző

Az Iskola-tó további fejlesztésével kapcsolatos irányvonalak meghatározása.

2014. november 20-i ülésén a Képviselő-testület  az Iskola-tó további fejlesztésével kapcsolatos irányvonalakat határozta meg, megtárgyalva Iskola-tó vázlattervét. A napirendről készült videó itt tekinthető meg.

Az Iskola-tó új terve - Farkas Gábor

Az Iskola-tóval kapcsolatos észrevételeket véleményeket a lajosmizse @ lajosmizse.hu e-mail címre lehet megírni.

Az Iskola-tó rendezési terveit Horváth Sándor ügyintézőnél papír alapon is megtekinthetők. 

 

Közvilágítási lámpák izzóinak cseréje

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a közvilágítási lámpákban lévő fényforrások az élettartamuk végéhez közelednek, emiatt egyre gyakoribb az izzó és kompakt fénycső meghibásodás. A közvilágítási szolgáltatás szinten tartása céljából az EDF DÉMÁSZ Zrt. megbízásából a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. a közvilágítási hálózaton csoportos fényforrás cserét hajt végre.
Az esetleges közlekedési nehézségek miatt kérem türelmüket és megértésüket!
Basky András sk.
polgármester
 

Az optikai hálózat kiépítése bővebb tájékoztatás!

 

Megkezdődött az optikai hálózat kiépítése!
Lajosmizse Város Önkormányzat 2013 novemberében döntött az optikai hálózat kiépítésének a megkezdéséről az intézményei között. Ezt követően a Magyar Telekom a postán levő telefonközpontot alkalmassá tette az optikai hálózat település szintű kiszolgálására is.  A tervezési és engedélyezési eljárások lefolytatása után 2014. november 10-én megkezdődött a hálózat kiépítése az Önkormányzat és Intézményei, illetve a központban levő emeletes házak között. Ezt követően nyílik lehetőség a további fejlesztésekre, amelyek a helyi vállalkozások és további utcák bevonását jelenti a Magyar Telekomhoz megfelelő igények beérkezése esetén.

                                                                                                                                                   Basky András
                                                                                                                                                   polgármester
A bevezetésre kerülő optikai Internet fejlesztés várható hatásainak bemutatása.

1.    Önkormányzati szinten:

  • Az optikai kábel esetében az Önkormányzatnál és az Intézményeknél is 120/50 Mbit lesz az Elérhető sávszélességi. Az intézménynél a szolgáltatási szerződéseket egységesíteni kell, így   a legkedvezőbb előfizető díjcsomagokkal  költségmegtakarítás érhető el.
  • A város versenyképességét alapvetően meghatározza a világháló nagysebességű hozzáférése.
  • Várható helyi adó bevételnövelő hatása.
  • A városi új és korszerű térfigyelő kamera működésének elősegítése, ezzel is hozzájárul Lajosmizse közbiztonságának javulásához.

2.   Előnyök a lakosságnak:

  • A lakosság részére is elérhetővé válik  a optikai szolgáltatás. Ez jelenleg az Attila u. mindkét oldalán levő lakóépületekre igaz, mivel a tervezett Önkormányzati beruházás ezen az úton halad végig.            
  • A település további területein kellő számú lakossági közösségi összefogás esetén a Telekom saját költségére szintén kiépíti az optikai szolgáltatást.                                                                                              
  • Az igények elbírálását csak közösségi szinten beadott kérelmek esetén tudják elfogadni.
  • A fejlesztésnek köszönhetően az idősek és betegek távfelügyelete is széles körben megoldható.
  • A fiatalok számára a távmunka lehetőségének informatikai háttere biztosítottá válik.
  • Internet alapú szórakoztatás, multimédiás tartalmak megjelenítésére.

3.   Előnyök a vállalkozóknak:
 Az optikai hálózat megjelenése és elterjedése versenyképessé teszi városunkban működő illetve az itt letelepedni kívánó, vagy fejleszteni kívánó vállalkozások számára!

Megkérem a tisztelt leendő optikai szolgáltatásokra előfizető cégeket, és magánszemélyeket, hogy a megrendeléseikkel, csoportosan keressék meg a Magyar Telekom NYRT irodáit a nagyobb érdekérvényesítési lehetőség miatt.
                                                                                                                                                   Nagy István
                                                                                                                                                   informatikus
 Mellékelt pdf állományokban az optikai hálózat nyomvonali térképe található. 

Az Egészségház tájékoztatása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. novembertől az Egészségházban
prof. Dr. Grósz Andor szemész szakorvos rendel.
A szakorvos személyének változása következtében változik a rendelési idő is.
2014. november hónaptól kezdve a szemészeti szakrendelés rendelési ideje minden szerdán és minden szombaton 9-15.00 óra. Az új orvossal az első rendelési nap 2014. november 5. szerda.
Szemészeti szakrendelés ideje:
Szerda    9.00 – 15.00 óra
Szombat 9.00 – 15.00 óra
Szemészeti szakrendelésre előzetesen időpontot lehet kérni. Telefonszám: 06-30/575-8399
Bejelentkezni hétfőtől péntekig lehet, 8-16.00 óra között.

Házhoz menő lomtalanítás!

Az Izsák-Kom Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy évente egy alkalommal ( a kukás ürítéssel azonos napon) igénybe vehetik az úgynevezett házhoz menő lomtalanítást. A gyűjtőedényzet méretét meghaladó lim-lomok elszállításának igényét előzetesen be kell jelenteni a közszolgáltatónál, a 76/800-164 vagy a 30/2788214 telefonszámon, illetve az info@izsak-kom.hu e-mail címen. Az előre egyeztetett napon a kukás autó felkeresi a háztartást és 2 m3 mennyiségig díjmentesen elszállítja a hulladékot. A szolgáltatást igénybe veheti minden háztartás, aki a közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződést kötött és nincs hulladékkezelési díjtartozása.
 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal sajtóközleménye

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) állategészségügyi nemzeti referencia laboratóriuma kimutatta a kérődző állatokat megbetegítő kéknyelv-betegség előfordulását Csongrád megye déli részén. Mint ismert, szeptember végén a hatóság szigorított állategészségügyi intézkedéseket rendelt el, Csongrád és Békés megye egyes járásaiban megfigyelési zónát állított fel a Dél-Európából terjedő betegség felderítésére. A kéknyelv betegséget okozó vírus kizárólag a kérődző állatokat betegíti meg, más állatfajokra és az emberekre veszélytelen.

A 2014. október 12. választások eredménye

Önkormányzati választások
2014. október 12.

Feldolgozás állása:  100,00  %

Lajosmizse települési választás eredményei

Szavazóköri eredmények

Polgármester választás  

A polgármester

Basky András
FIDESZ-KDNP

Polgármester választás jegyzőkönyve

Képviselő testület választása  

A települési képviselőtestület tagjainak száma :
 11  fő

Egyéni választókerületben megválasztható :
 8  fő

Kompenzációs listáról mandátumhoz jutó :
 3  fő

Kompenzációs listás választás jegyzőkönyve

Az önkormányzat összetétele:

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Egyéni választókerület Kompenzációs lista
Péli Szilveszter János FIDESZ-KDNP 01 TEVK választás jegyzőkönyve  
Keresztes Ferenc István GAZDAKÖR-LMIZSE 02 TEVK választás jegyzőkönyve  
Józsáné Dr. Kiss Irén FIDESZ-KDNP 03 TEVK választás jegyzőkönyve  
Orbán Antal GAZDAKÖR-LMIZSE 04 TEVK választás jegyzőkönyve  
Borbély Ella FIDESZ-KDNP 05 TEVK választás jegyzőkönyve  
Dr. Adonyi Lajos FIDESZ-KDNP 06 TEVK választás jegyzőkönyve  
Sápi Tibor András GAZDAKÖR-LMIZSE 07 TEVK választás jegyzőkönyve  
Fekete Zsolt József GAZDAKÖR-LMIZSE 08 TEVK választás jegyzőkönyve  
Belusz László FIDESZ-KDNP  
Bujdosó János GAZDAKÖR-LMIZSE  
Sebők Márta GAZDAKÖR-LMIZSE  

 

Tartalom átvétel