%2

TURISZTIKAI TEVÉKENSÉGEK ÖSZTÖNZÉSE

Közmeghallgatás 2013.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én csütörtökön  17.00 órai kezdettel
k ö z m e g h a l l g a t á s t  t a r t .