Telefonkönyv

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal

6050 Lajosmizse Városház tér 1.

Fax: 76/556-140

telefon: 76/356-211

email: lajosmizse@lajosmizse.hu

honlap: www.lajosmizse.hu

KRID: 449989788

Ügyfélfogadás

LAJOSMIZSE

hétfő: 8.00-11.30 és 13.00-15.30 óráig

kedd: nincs ügyfélfogadás

szerda: 8.00-11.30 és 13.00-16.45 óráig

csütörtök: 8.00-11.30 és 13.00-15.30 óráig

péntek: nincs ügyfélfogadás

 

PÉNZTÁRI ÓRÁK NYITVA TARTÁSA:

HÉTFŐ                                9:00 – 12:00

CSÜTÖRTÖK                      13:00 – 15:00

 

FELSŐLAJOS

hétfő: nincs ügyfélfogadás

kedd: 8.00-12.00 és 13.00-16.45

szerda, csütörtök: nincs ügyfélfogadás

péntek: 8.00-12.30

email: felsolajos@felsolajos.hu

honlap: www.felsolajos.hu

 

Falugazdász

Dúsné László Annamária

0630/2899316

Fekete Zsolt vármegyei főfalugazdász

06-70/4893788

Legközelebbi állandó iroda:

NAK Szolgáltató Központ 6000 Kecskemét, Tatár sor 6. 0676/497-072

Lajosmizse

hétfő: 08.00 - 12.00, 12:30 -16.00

kedd: 09.00-12.00; 12.30-16.00

szerda: 08.00-12.00; 12.30-16.00

csütörtök: 12.30-16.00

péntek: 8.00-11.00

A Polgármesteri Hivatal dolgozói a következő mellékszámokon érhetők el:

 

VEZETŐSÉG

Polgármester

Basky András

102

Jegyző

Dr. Balogh László

102

Aljegyző

Muhariné Mayer Piroska

102

JEGYZŐI IRODA

irodavezető

dr. Tóth Andrea

133

556-236

 

jogi referens

 

 

dr. Mátyus Béla

105

556-145

titkársági ügyintéző

Kisjuhászné Almási Anita

102

556-141

vezetői referens Rostásné Rapcsák Renáta

104

556-146

vezetői referens

Gyurgyik Erzsébet

(tartós távollét)

106

556-144

igazgatási ügyintéző dr. Bartalné Sipos Alexandra

103

556-147

informatikus Nagy István

110

555-700

ADÓ CSOPORT

 

Csoportvezető

költségmentesség igazolása

adóügyek

( gépjárműadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó)

adóigazolások kiadása

méltányossági ügyek

talajterhelési díj

Mezeiné Hrubos Henriette

132

555-234

költségmentesség igazolása fevilágosítás nyújtása adóügyekben

( gépjárműadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó)

köztartozások előírása (szabálysértési bírság)

helyi adók végrehajtása

adóigazolások

termőföld szerződés kifüggesztés

Rubos Anett

 

 

 

 

135

555-237

 

 

133

555-236

Adó és értékbizonyítványok kiadása.
Adóigazolások és vagyoni bizonyítványok kiadása.
Adó és adó jellegű ügyekben a társszervekkel való kapcsolattartás
Adóügyekben az ügyfeleknek a szükséges tájékoztatás megadása
Takó Márta

 134

555-235

 

IGAZGATÁSI CSOPORT

csoportvezető

kereskedelmi igazgatásifeladatok

jegyzői gyámhatósági feladatok

fakivágás

egyéb hatósági feladatok

   Konta Anita

127

556-162

Iktatás

Települési támogatás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

Méhek bejelentése

    Kürtösi Rita

   

128

556-163

Hulladékgazdálkodás

dr. Kovács Rebeka

130

556-165

 

 

   

 

ÖNKORMÁNYZATI IRODA

irodavezető

Szilágyi Ödön

113

556-149

 

 

 

pályázati ügyek

piac-vásár

Horváth Sándor

 

Dodonka Csaba

 

116

556-159

115

556-160

 

  építésügy

 

  közterület felügyelő

Kovács Gábor

 

Szabóné Tóth Erika

 

            556-161    125

         

 

adminisztráció

Márton Györgyné

117

556-157

 PÉNZÜGYI IRODA

 

irodavezető

 

Gulyás Annamária

124

556-150

 
 

 

 

 

pénzügyek

 

 

Baracskainé Gáspár Nikoletta

 

 

123

556-152

122

556-151

pénzügyek

Ecser Szilvia

123

556-151

pénzügyek

 

 

Vasné Petrik-Varga Klára

dr. Kása Zoltánné

 

 

Gulyás Attiláné

Veres Judit Andrea

 

 

Törökné Tóth Nikolett

 

143

556-158

122

556-154

 

119

556-155

 

118

556-156

 

 

pénztár

Mizsei Szilvia

137

556-168

bér és munkaügyek

Barkóczi Mónika

 

 

Boros Tünde

121

556-153

 

142

556-173

 

ANYAKÖNYVVEZETŐ

 

 

házasságkötési ceremónia lebonyolítása

hagyatéki ügyek

anyakönyvi ügyek

(születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvvezetése, névváltoztatási ügyek)

állampolgársági ügyek

hatósági bizonyítványok

( lakáscélú állami támogatásokhoz st

 

 

 

Terenyi Helga

 

 

 

136

556-167

           
 

 

 

   

EGYÉB ÜGYEK

 

 

információ

 

 

 

 

 

101

 

128

356-211

 

 

 

 

belső ellenőr

            dr. Csikai Zsolt

138

556-169

falugazdász

Fekete Zsolt

06-70/4893788

FELSŐLAJOSI KIRENDELTSÉG

 

 

hatósági feladatok

hagyatéki ügyek 

ipar- és kereskedelmi ügyek

termőföld kifüggesztési eljárás 

dr. Friedrich Mária

Fax: 555-099

555-098

adóügyek

Kovácsné Gazsó Krisztina

356-949