Telefonkönyv

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal

6050 Lajosmizse Városház tér 1.

telefon/fax: 76/457-575/111

telefon: 76/356-211

email: lajosmizse@lajosmizse.hu

honlap: www.lajosmizse.hu

 

Ügyfélfogadás

LAJOSMIZSE

hétfő: 8.00-11.30 és 13.00-15.30 óráig

kedd: nincs ügyfélfogadás

szerda: 8.00-11.30 és 13.00-16.45 óráig

csütörtök: 8.00-11.30 és 13.00-15.30 óráig

péntek: nincs ügyfélfogadás

 

FELSŐLAJOS

hétfő: nincs ügyfélfogadás

kedd: 8.00-12.00 és13.00-16.45

szerda, csütörtök: nincs ügyfélfogadás

péntek: 8.00-12.30

email: felsolajos@felsolajos.hu

honlap: www.felsolajos.hu

 

Falugazdász

Fekete Zsolt

06-70/4893788

Lajosmizse

hétfő: -

kedd: 8.00-16.00

szerda: 13.00-16.00

csütörtök: 8.00-16.00

péntek: 8.00-12.00

A Polgármesteri Hivatal dolgozói a következő mellékszámokon érhetők el:

 

VEZETŐSÉG

Polgármester

Basky András

102

Jegyző

Dr. Balogh László

102

Aljegyző

Muhariné Mayer Piroska

102

JEGYZŐI IRODA

irodavezető

dr. Tóth Andrea

105

556-145

titkársági ügyintéző

anyakömyvvezető

Terenyi Helga

   136

556-167

titkársági ügyintéző

457-575

102

intézményi referens Rostásné Rapcsák Renáta

104

556-146

vezetői referens Gyurgyik Erzsébet

106

556-144

informatikus Nagy István

110

555-700

ADÓ CSOPORT

 

Csoportvezető

költségmentesség igazolása

adóügyek

( gépjárműadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó)

adóigazolások kiadása

méltányossági ügyek

talajterhelési díj

Mezeiné Hrubos Henriette

132

555-234

költségmentesség igazolása fevilágosítás nyújtása adóügyekben

( gépjárműadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó)

köztartozások előírása (szabálysértési bírság)

helyi adók végrehajtása

adóigazolások

Rubos Anett

 

 

 

Mócza Edina

133

555-236

 

 

135

555-237

Adó és értékbizonyítványok kiadása.
Adóigazolások és vagyoni bizonyítványok kiadása.
Adó és adó jellegű ügyekben a társszervekkel való kapcsolattartás
Adóügyekben az ügyfeleknek a szükséges tájékoztatás megadása
Takó Márta

 134

555-235

 

IGAZGATÁSI CSOPORT

Csoportvezető

birtokvita

szabálysértési ügyek

jegyzői gyámügyek

Konta Anita

127

556-162

átmeneti szociális segély

rendszeres szociális segély

lakásfenntartási támogatás

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

    Kürtösi Rita

   

130

556-165

131

556-166

 

 

ÖNKORMÁNYZATI IRODA

irodavezető

Szilágyi Ödön

113

556-149

környezetvédelem

hulladékgazdálkodás

Kasnyikné Földházi Tünde

112

556-148

pályázati ügyek

piac-vásár

Horváth Sándor

 

Dodonka Csaba

 

116

556-159

115

556-160

 

        építésügy

         Közterület felügyelő

Kovács Gábor

Berényi Attila

            556-161    125

        +36 30 9895 764

adminisztráció

Márton Györgyné

117

556-157

 PÉNZÜGYI IRODA

 

irodavezető

 

 

124

556-150

 
 

csoportvezető

Gulyás Attiláné (gyeden)

 

pénzügyek

Ecser Szilvia

 

Gáspár Nikoletta

S. Kovács Brigitta

122

556-152

123

556-151

pénzügyek

Krasnyánszkiné Suba Erzsébet

120

556-154

pénzügyek

Rebek Anikó

Vassné Petrik-Varga Klára

 

 

Rimóczi Erika

 

 

Banka Anita

 

 

 

114

556-158

 

119

556-155

 

118

556-156

 

 

pénztár

Jagica Erika

137

556-168

bér és munkaügyek

Barkóczi Mónika

Agód Gézáné

121

556-153

 

ANYAKÖNYVVEZETŐ

 

 

házasságkötési ceremónia lebonyolítása

 

anyakönyvi ügyek

(születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvvezetése, névváltoztatási ügyek)

állampolgársági ügyek

hatósági bizonyítványok

( lakáscélú állami támogatásokhoz st

 

 

 

Terenyi Helga

 

 

 

136

556-167

           
 

 

 

   

EGYÉB ÜGYEK

 

 

információ

 

iktatás

 

 

Kürtösi Rita

101

 

128

556-163

Víziközmű

Ulicskáné Obornyák Andrea

139

555-081

belső ellenőr

            dr. Csikay Zsolt

138

556-169

falugazdász

Fekete Zsolt

06-70/4893788

FELSŐLAJOSI KIRENDELTSÉG

 

 

 

Szívós Antalné

356-949/18, 555-099 (fax is),

555-098

 

Gazsó Krisztina

356-949/11