%2

2014. évi Közmeghallgatás diasora

Az Iskola-tó további fejlesztésével kapcsolatos irányvonalak meghatározása

2014. november 20-i ülésén a Képviselő-testület  az Iskola-tó további fejlesztésével kapcsolatos irányvonalakat határozta meg, megtárgyalva Iskola-tó vázlattervét. A napirendről készült videó itt tekinthető meg.

Az Iskola-tó új terve - Farkas Gábor

Az Iskola-tóval kapcsolatos észrevételeket véleményeket a lajosmizse @ lajosmizse.hu e-mail címre lehet megírni.

Az Iskola-tó rendezési terveit Horváth Sándor ügyintézőnél papír alapon is megtekinthetők. 

 

Galéria, film, fotó

Testvérvárosi hírek, rendezvények,meghívók

Köszöntő a XXV. Jász Világtalálkozó megnyitására
(Dr. Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke beszéde)

Jászkisér, 2019. június 8.


Tisztelt jászok itthonról és a nagyvilágból, tisztelt Ünneplő
Közösség, kedves Vendégek!

"AMIT KERESEL, TÉGED KERES" - a XIII. században élt legnagyobb perzsa
filozófus és költő, Dzsalál ad-Din Rúmi azokban az időkben fogalmazta
meg ezen gondolatát, amikor a keleti őshazából útrakelő jászok
megtalálták új hazájukat a Kárpát-medencében.

A több mint nyolcszáz éves perzsa bölcsesség nemcsak a mai XXV. Jász
Világtalálkozót erősítheti, hanem szavakba önti a magyarok és jászok
közötti Kárpát-medencei sorsközösséget is.

A nagyvilágban, a Kárpát-medencében, Magyarországon és a Jászságban
egymást számon tartó és kereső jászok a mai világtalálkozón egymásra
találhatnak, és együttlétükkel megerősíthetik közösségüket, mert az
egyén és közösség viszonyában is igaz, hogy "amit keresel, Téged
keres", az összetartozás legbelső lelki élményét kereső jász embert
várja és keresi a jász közössége is.

A sorsközösségben és a nyelvben összeolvadó, de öntudatukat büszkén
megőrző magyar és jász közösségek együttélésében is igaz, hogy "amit
keresel, Téged keres".

A legnyugatibb keleti népként, a magyarok lélektársakat kerestek a
Kárpát-medencei történelmi helytálláshoz, mert nekünk, magyaroknak
nemcsak a lélek szavunk, hanem lelkiségünk is Keletről származik.

Az őshazájukból kiszakadó jászok pedig azt keresték, ami a
Kárpát-medencében várta őket: rokonlelkeket és olyan földet, amely
küzdelem, munka és áldozatok árán otthonukká és szülőföldjükké
lényegül.

Így maradtak meg jászoknak a jászok Magyarországon, és mutatnak
napjainkban is példát megmaradásból minden európai nemzeti
közösségnek.

Mi lehet a titka a jász megmaradásnak?

A történelem során sokan keresték a választ erre a kérdésre.

A jászok ellenségei soha nem találták meg a választ, mert nem
megérezni, hanem megfejteni és szétzúzni akarták a titkot.

A jászok csak azoknak a barátaiknak nyíltak meg, akiknek volt lelkük
átérezni a megmaradás titkát, mely titok a jász öntudatban rejtőzik.

A közös történelmi tudat, a közös ősök és származás tudata, a
közösségi áldozatvállalás tudata.

Olyan erős ez a tudat, hogy - igazi jász virtus gyanánt - évszázadok
óta saját jász nyelv hiányában is képes éltetni a különbözőség
méltóságát a jász emberekben.

A vagyonodat elvehetik, de ha öntudatodat megőrzöd, mindent
visszaszerezhetsz.

Ha öntudatodat elveszik, mindened elvész és semmit nem szerezhetsz
vissza.

A jászok ezt a történelmi leckét a XVIII. században tanulták meg,
amikor volt erejük verejtékes munkából származó tömérdek pénzzel
visszaszerezni földjeiket, és megváltani szabadságukat azon korabeli
hatalmasságoktól, akik megfosztották őket szülőföldjük tulajdonától.

Ez az öntudat a magyarázata annak, hogy a jászok soha nem a felejtés,
hanem mindig az emlékezés népe, soha nem a tudatlanság, hanem mindig a
tudatosság népe, soha nem a gyökértelen kozmopolitizmus, hanem mindig
a szülőföldben gyökerező lokálpatriotizmus népe volt és maradt.

A jászok önmagukat nem magyar szülőföldjük spekuláns hitelezőinek és
busás haszonhúzóinak, hanem - mint ahogyan 1991-ben az újjáalakuló
Jászok Egyesülete alapítói ezt szívből jövően meg is fogalmazták -
önmagukat a magyar szülőföld adósainak tartják, akik értékteremtő
hittel és munkával akarják gyarapítani azt.

A magyarországi jászok azt üzenik ma a nagyvilágnak - és benne Európa
nemzeteinek -, hogy mindazok, akik a szülőföldjük hitelezőiknek
gondolják magukat - és akként is viselkednek -, azok előbb vagy utóbb
el fogják veszíteni szülőföldjüket, és leírja őket a történelem, akik
viszont a szülőföldjük adósainak érzik magukat - és akként
cselekszenek -, azok megmaradnak, megerősödnek, és ők írják tovább a
történelmet.


Tisztelt Ünneplő Közösség!

Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a Jászok Egyesülete és A
Jászságért Alapítvány tagjainak illetve támogatóinak, akik lassan
három évtizede alázatosan, következetesen és okosan szolgálják a jász
összetartozás ügyét.

Tisztelt Dobos László Elnök Úr, kérem, tolmácsolja elismerésünket
munkatársainak és egyesületi tagságának.

Az Önök társadalmi szolgálata példaértékű mindazon emberek számára,
akik szeretik azokat a közösségeket, amelyek sorába a Gondviselés
állította őket, és tenni is akarnak érte.

Köszönjük a házigazda Jászkisér városának vendéglátását, kívánjuk
Önöknek, hogy az ötvenedik Jász Világtalálkozót is láthassák majd
vendégül.

Végül, de nem utolsó sorban, örömmel üdvözlöm a XXV. Jász
Világtalálkozó oszét vendégeit.

Érezzék magukat otthon Magyarországon, és vigyék hírét annak, hogy a
magyarok és jászok számon tartják a rokontudatú keleti népeket, akik
mindig szívesen látott vendégek nálunk.

Isten éltesse a Jászságot, és segítse a jászokat itthon és szerte a
nagyvilágban!
 
 
 
A Jászok Egyesülete Elnöksége tisztelettel meghívja Önt az egyesület
következő összejövetelére, melyet

2018. november 27-én (kedd) 17,00 órakor

tartunk a Pest megyei Megyeházán (Budapest, V., Városház u. 7., II.
emelet 245. sz.).

Vendégünk

őexcellenciája dr. Ternyák Csaba egri érsek

Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a Jászság kulturális örökségét ápoló
egyesületi kiadványainkat (könyvek, cédék) árusítjuk a helyszínen.
Karácsonyi könyvvásár!

A rendezvényre Önt és családját szeretettel hívjuk és várjuk.
Belépődíj nincs. Minden érdeklődő szívesen látott vendég! Kérjük,
értesítse barátait is!
 
A jászok egy százaléka

Rövidesen lezárul az adóbevallások benyújtásának időszaka.

Az elszármazott jászságiakat és az otthon élőket negyedszázada
összekapcsoló közhasznú szervezet, a Jászok Egyesülete ezúton kéri és
előre is köszöni az Ön és családtagjai személyes támogatását.

Szervezetünk az Ön adófelajánlását újabb hagyományápoló kiadványok
megjelentetésére, a jászsági kulturális értékek gyarapítására,
rendezvények - közte a Jász Világtalálkozó - megvalósítására
fordítja.

JÁSZOK EGYESÜLETE

adószám: 19666024-1-41

1537 Budapest, Pf. 367.
 
BEMUTATJUK A RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN JÁSZKUN SZÁMÁT

A Jászok Egyesülete Elnöksége tisztelettel meghívja Önt az egyesület
következő összejövetelére, melyet

2017. május 30-án (kedd) 17,00 órakor

tartunk a Pest megyei Megyeházán (Budapest, V., Városház u. 7., II.
emelet 245. sz.).

Bemutatjuk a Rubicon történelmi magazin jászkun számát

Vendégünk

Zsoldos Attila történész, akadémikus és

Rácz Árpád, a Rubicon főszerkesztője

Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a Jászság kulturális örökségét ápoló
egyesületi kiadványainkat (könyvek, cédék) árusítjuk a helyszínen.

A rendezvényre Önt és családját szeretettel hívjuk és várjuk.
Belépődíj nincs. Minden érdeklődő szívesen látott vendég! Kérjük,
értesítse barátait is!

Budapest, 2017. május

A Jászok Egyesülete Elnöksége

***

Külön autóbusszal a Jász Világtalálkozóra

Az idei, immár 23. Jász Világtalálkozót Jászladány és a Jászok
Egyesülete szervezi 2017. június 23-25. között.
A Jászok Egyesülete június 24-én, szombaton, külön autóbuszt indít a
rendezvényre megfelelő számú jelentkező esetén. A 16 fős autóbusz
Budapestről (Blaha Lujza tér) reggel 7,00 órakor indul, visszaérkezés
ugyanoda, várhatóan este 19-20 óra között. A részvételi díj 1000
forint/fő, mely összeg a jelentkezéssel egy időben, ELŐRE FIZETENDŐ, s
hozzájárulás az autóbusz bérlés tényleges költségéhez.
Jelentkezni lehet Fehérné dr. Ábrahám Etelkánál, a Jászok Egyesülete
elnökségi tagjánál az egyesület fenti összejövetelén.
Maradandó, szép élményt kívánunk!
 
JÁSZSÁGÉRT DÍJ 2017

"A Jászságért" Alapítvány Kuratóriuma megállapítja, hogy a
huszonhatodik alkalommal kiírt Jászságért Díjra kilenc személyre
érkezett javaslat. A kuratórium köszönetet mond a javaslattevőknek.

A kuratórium 1/2017. sz. döntésével a huszonhatodik alkalommal
átadandó Jászságért Díjat, s a vele járó 1.000.000 forint elismerést

Papp Izabella levéltáros, helytörténész (Jászboldogháza)

részére ítéli oda, életpályája elismeréseként.

Papp Izabella Jászboldogházán született, ma is ott él. Általános
iskolai tanulmányait szülőfalujában folytatta, majd a Kállai Éva
Leánygimnáziumban érettségizett Jászberényben. Az Eötvös Loránd
Tudományegyetem levéltár szakán végzett 1987-ben.

Egész szakmai pályafutása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárhoz
kötődik: első munkahelyéről ment nyugdíjba. Évtizedeken keresztül
levéltári kutatók százait segítette útmutatással, jó tanáccsal.

Fő kutatási területe a görög kereskedők 18-20. századi története a
Jászkunságban. Publikált az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
jászsági vonatkozásairól, vizsgálta az 1950-es évek kitelepítéseit és
a kulákká minősített emberek sorsát. Elmélyülten foglalkozott
Jászboldogháza helytörténetével. Több önálló kötet és számos
tanulmány, cikk szerzője, konferenciák, rendezvények előadója.

Közösségi ember: a faluszépítés, a rendezvények szervezése, a
hagyományőrzés, az épített örökség védelme, a szülőfalu írásos
emlékeinek gyűjtése, közzététele, a családfakutatás szívügye.
Szerkesztője a Boldogházi Hírek című helyi lapnak.

A Jászboldogháza Községért kitüntetést 1996-ban, Jász-Nagykun-Szolnok
Megye Közművelődési Díját 2009-ben kapta meg.

Papp Izabellának a nemzeti kultúra szolgálatában végzett munkássága
megyeszerte ismert. Legfőbb erénye, hogy nem hivalkodva, hanem
szerényen és szelíden teszi a dolgát, de azt következetesen és
eltökélten, magabiztosan. Példamutató, önzetlen szolgálata méltóvá
teszi személyét a Jászságért Díj elnyerésére.

A Jászságért Díj 2017. június 24-én, az elszármazott és otthon élő
jászok világtalálkozóján kerül átadásra Jászladányon.

Budapest, 2017. május
 
 
 
 
JÁSZSÁGI ÉRTÉKEKRŐL BUDAPESTEN

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete a közelmúltban megjelentette Ézsiás
László jászfényszarui származású költő Vers a szívemben, szívem a
versben c. cédéjét. (Producer Tóth Tibor.)

Ézsiás László versmondói pályáját az évek és versenyek során Bánffy
György, dr. Sződy Szilárd és Bács Ferenc útmutatásai segítették.

A Mozdulj! Közhasznú Egyesület 2017. március 25-én, szombaton 14,00
órakor a fővárosban bemutatja a kiadványt (Alexandra Könyváruház, 1055
Budapest, Nyugati tér 7.).

A Párbeszéd Házában 2017. április 28-ig látható Rácz Aladár és
felesége, Yvonne Barblan vándorkiállítása (1085 Budapest, Horánszky
utca 20.) A Kossuth-díjas, világhírű cimbalomművész, Jászapáti
szülötte életműve a 20. századi magyar kultúra egyedi értéke.
 
 
 
Pályázati felhívás a 2017. évi Jászsági Civil Vándordíjra

"A Jászságért" Alapítvány Kuratóriuma 2010-ben vándordíjat alapított.
E díjat minden évben olyan szervezet, intézmény nyerheti el, mely a
nemzeti (jász) kulturális örökség megőrzéséért tevékenykedik, legalább
öt éve a Jászok Egyesülete nyilvántartott, tagdíjat fizető
tagszervezete, s folyamatosan működik. Három éven belül ugyanannak a
szervezetnek nem ítélhető oda a vándordíj.

"A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi a

Jászsági Civil Vándordíj

nyolcadik alkalommal történő kiírását.

A Jászsági Civil Vándordíj egy vándorserlegből és egy díszoklevélből
áll, a díjjal járó juttatás összege 200.000 forint.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. április 15.

A pályázó szervezet részletesen ismertesse éves munkatervét, és az
elnyert összeg felhasználásával kapcsolatos elképzelését.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

"A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma

1537 Budapest 114 Pf. 367.

alapitvany@jaszokegyesulete.hu
 
 
 
 
A jászok egy százaléka

Megkezdődött az adóbevallások benyújtásának időszaka.

Az elszármazott jászságiakat és az otthon élőket negyedszázada
összekapcsoló közhasznú szervezet, a Jászok Egyesülete ezúton kéri és
előre is köszöni az Ön és családtagjai személyes támogatását.

Szervezetünk az Ön adófelajánlását újabb hagyományápoló kiadványok
megjelentetésére, a jászsági kulturális értékek gyarapítására,
rendezvények - közte a Jász Világtalálkozó - megvalósítására
fordítja.


JÁSZOK EGYESÜLETE

adószám: 19666024-1-41


1537 Budapest 114 Pf. 367.
 

Beszámoló az egyesület 2016. évi munkájáról

Ezúton köszönjük meg, valamint továbbítjuk Önnek a szép számmal
érkezett karácsonyi és újévi jókívánságot. Hírlevelünk minden kedves
olvasójának sikereket és friss jó egészséget kívánunk 2017-re!

A Jászok Egyesülete a Jászságból elszármazottak és az otthon élők
intézményes kapcsolattartása érdekében alakult 1991-ben Budapesten.
Taglétszámunk 2016 végén 571 fő volt. Hazánk valamennyi megyéjén túl
külföldről, s a Jászság 18 településének mindegyikéről van tagtársunk.
Az egyesületnek 36 tagszervezete van.

A Jászok Egyesülete több formában van jelen a virtuális térben, a
világhálón. Egyesületi honlapunkon
(www.jaszokegyesulete.hu) megszólal a Lehel kürtje, megismerhető a
Jászok Egyesülete története, tagsága, tagszervezeteinek köre.
Közhasznú szervezetünk weboldala felvillantja a jászok és a Jászság
történetét, településeit, s áttekinti testvérszervezetünk, "A
Jászságért" Alapítvány tevékenységének eredményeit. Egyesületünk
elérhető a Facebook közösségi oldalon is
(www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu), ahol követőink száma
meghaladja a 2500 főt. Bugyi László tagtársunk munkája révén elkészült
és napról-napra bővül egyesületünk fényképmegosztó közösségi Instagram
oldala (www.instagram.com/jaszokegyesulete) is, ahol páratlan szépségű
jászsági fotókban gyönyörködhetünk.

1) Egyesületünk budapesti összejövetelei voltak:

Március 2-án rendkívüli közgyűlésünkön elfogadtuk a Jászok Egyesülete
alapszabályának módosítását, az új Polgári Törvénykönyv
rendelkezéseinek megfelelően.

2016. március 19-én ünnepelte újjáalakulásának 25. évfordulóját az
elszármazott jászságiakat és otthon élőket összekapcsoló Jászok
Egyesülete. A budai Várban, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
patinás falai között, Vágó Pál festménye előtt egyesületünk több száz
jelenlévő tagját és a népes vendégkoszorút köszöntötte Eszes Béla
polgármester, a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége elnöke,
egyesületünk tagja; az ifjú jászok nevében pedig
Farkas Kristóf Vince történész. Az elvégzett munkáról Dobos László, az
egyesület ügyvivője adott számot. Az állófogadás előtt asztali áldást
mondott Kladiva Imre kanonok-plébános. A találkozót megtisztelte
részvételével a Jászság számos polgármestere, közéleti személyisége; a
Jászkun Kapitányok Tanácsának tagjai. A kiemelkedő munkát végző
személyek - az egyesület tisztikara, tagtársaink, a sajtó képviselői,
ügyünk barátai - közül hatvanheten részesültek az önzetlen fáradozást
elismerő díszoklevélben.

Az elmúlt öt évben végzett közösségépítő munkájuk elismeréséül
díszoklevélben részesültek a Jászok Egyesülete Ügyvivői Testületének
tagjai:

Bognár Mária, Budapest; Farkas Kristóf Vince, Jászfényszaru; Fehérné
dr. Ábrahám Etelka, Budapest; Győző Gyula, Budapest; Hortiné dr. Bathó
Edit, Jászberény; Nemoda István, Vigántpetend; Paksy Gábor, Budapest;

továbbá a Jászok Egyesülete Számvizsgáló Bizottságának tagjai:
dr. Tóth Pál Péter elnök, Budapest; Bartha Andorné, Taksony; Gosztony
Ernő, Budapest.

Az elmúlt öt évben végzett közösségépítő munkájuk elismeréséül
díszoklevélben részesültek a következő személyek:

Bálint Csilla, Budapest; Balogh József, Budapest; Banka Csaba,
Jászberény; Baráth Károly, Jászberény; Dr. Bleuer István, Budapest;
Borda Lajosné, Zebegény; Dr. Borsiné Both Zsuzsa, Budapest; Bugyi
László, Jászberény; Dr. Csáky Imre, Budapest; Dr. Csányi Sándor,
Budapest; Cservenka Judit, Budapest; Csönge Attila, Szolnok; Dávid
Sándor, Jászszentandrás; Dobos Menyhért, Budapest; Dorogi Lászlóné,
Budapest; Doszpoly Zsuzsanna, Budapest; Dunai Árpád, Budapest; Elter
Tibor, Szolnok; Erdei Gábor, Jászberény; Ézsiás Vencel, Jászfényszaru;
Fábián Rigó Attila, Jászberény; Fodor István Ferenc, Jászjákóhalma;
Galyó Tünde, Budapest; Gábriel Tibor, Budapest; Gulyás Erzsébet,
Jászberény; Hatházi Attila, Budapest; Jakab Péter, Budapest; Kahulits
Andrea, Budapest; Dr. Kalmár Pálné, Jászapáti; Dr. Kiss András,
Jászberény; Dr. Kissné Kohári Erzsébet, Jászberény; Kovács Béláné Pető
Magdolna, Jászfényszaru; Kovács J. Béla, Budapest; Kovács Emil,
Budapest; Magera Tibor, Jászberény; Makai Győző István, Budapest;
Mátics Béláné, Jászberény; Miklós István, Jászberény, Modla László,
Budapest; Molnár Pál, Budapest; Nagy János, Budapest; Nagy Tamás,
Jászberény; Ossik János, Budapest; Parti Csaba, Jászberény; Patakiné
Kocza Anita, Jászberény; Dr. Rédei István, Jászberény; Sárközy Miklós,
Budapest; Simon László, Budapest; Dr. Suba Györgyné, Jászberény;
Süveges István, Lajosmizse; Dr. Szabó Tamás, Jászberény; Szőrös
Zoltán, Lajosmizse; Tálas Ernő, Budapest; Tóth Péter Csaba, Gödöllő;
Tősér Ignác, Jászárokszállás; Vertel Beatrix, Budapest; Werny-György
Katalin, Budapest.

Az eseményt számosan (tagságunk, partnerszervezeteink) köszöntötték
táviratban, levélben, illetve adták át ajándékaikat.

Április 25-én tartotta évi rendes közgyűlését egyesületünk.
Szervezetünk legfelsőbb fóruma elfogadta a 2015. évi éves beszámolót,
az egyesület munkájáról szóló jelentést (mindkettő megtalálható
honlapunkon), s jóváhagyta az idei terveket.

A közgyűlés után dr. Wirth Lajos tudománytörténész (Jászberény)
tartott előadást kerekgedei Makó Pál (Jászapáti, 1723 - Buda, 1793)
élete és életműve címmel.

Május 30-án tagtársunk, László Márta színes képanyaggal vetítette
elénk kórházpedagógusi hivatásának eredményeit. A rendezvényen
megemlékeztünk dr. Kiss József Jászságért Díjas történész születésének
centenáriumáról.

Szeptember 20-án 1956 a Jászságban - egy kortárs emlékeit osztotta meg
velünk dr. Rózsa György, az 56-os Szövetség Elnökségének tagja. Így
emlékeztünk a forradalom 60. évfordulójára.

Október 24-én vendégünk volt dr. Novák István plébános, főigazgató
(Jászberényi Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános
Iskola, Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium), aki Vallásközi
párbeszéd - a kereszténység és az iszlám címmel tartott vetített képes
előadást.

November 22-én a Jászkun Kerület kapitányait (1745-1876) mutatta be
gazdag kultúrtörténeti képanyaggal Farkas Kristóf Vince történész,
muzeológus (Jász Múzeum, Jászberény), a Jászok Egyesülete ügyvivője.

2) Rendezvényeink voltak:

A Jászok Egyesülete reprezentatív, színes tabló formájában
megjelentette Mária Terézia 1745. május 6-án kelt, a jászkun
önmegváltást engedélyező oklevelét magyar nyelven. A kiadvány
ünnepélyes bemutatójára január 22-én, a Magyar Kultúra Napján került
sor Jászberényben. Az oklevél tiszteletpéldányát dr. Szabó Tamásnak,
Jászberény polgármesterének nyújtottuk át. A királyi diploma
közreadásában oroszlánrésze volt főtisztelendő Süveges István
esperes-plébánosnak (Lajosmizse) és dr. Csáky Imre címertörténésznek.

Május 6-án, a jászkun önmegváltás emléknapján megkoszorúztuk a
budapesti Köröndön dr. Czettler Jenő akadémikus emléktábláját, mely a
két világháború között működő egyesület-elődünk egykori elnökének
munkásságát örökíti meg.

A 2016. évi, 22. Jász Világtalálkozót Jászárokszállás városa és a
Jászok Egyesülete rendezte július 8-10-én. A díszünnepségre július
9-én, szombaton került sor. Az ünnepi főpapi szentmisét ezúttal is dr.
Ternyák Csaba egri érsek celebrálta. A települések színpompás
felvonulását, az ünnepi köszöntéseket díjak átadása követte. A 25.
alkalommal kiosztott Jászságért Díjat s a vele járó adómentes
egymillió forintot Józsa László tanár, helytörténész (Kunszentmárton)
kapta. Jászkapitányként tagtársunkat, Csikós Miklóst iktatták be. Az
ünnepségsorozaton a Jászok Egyesülete népes küldöttséggel
képviseltette magát.

Az idei, 23. Jász Világtalálkozónak 2017. június 23-25. között
Jászladány ad helyet.

Augusztus 13-án, a 18. Jászágói Falunapon, a szüreti felvonuláson és
bálon társrendezőként működött közre a Jászok Egyesülete.

A Szakrális Művészetek Hete szeptemberi jászberényi eseményeit ezúttal
is közösen szervezte a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi
szervezete, s a Jászok Egyesülete, valamint ez egyesület jászsági
csoportja. A nyitott templomok napja mellett a szakrális helytörténeti
kutatásokról tartott konferencia vonzott számos érdeklődőt.

November 11-én a Jászalsószentgyörgyi Helytörténeti és Hagyományőrző
Egyesület vendége volt Dobos László, egyesületünk ügyvivője, aki
Elszármazottak és otthon élők - együtt a Jászságért címmel tartott
előadást.

3.) Egyesületünk képviseltette magát számos jászsági rendezvényen,
tanácskozáson, közösségi és egyházi ünnepen, kiállítás-megnyitón.
Együttműködésünk eredményes a helyi önkormányzatokkal, civil
szervezetekkel. Ügyvivőink több meghívásnak tettek eleget, s
tájékoztatót tartottak a Jászok Egyesülete törekvéseiről,
eredményeiről.

Munkánkról az idén is gyakran hírt adott az országos, megyei és helyi
nyomtatott, illetve sugárzó média. Külön köszönettel tartozunk e
tekintetben Banka Csaba szerkesztőnek (Új Néplap, Szolnok) valamint
Halász Lajos főszerkesztőnek és munkatársainak (Jászkürt Újság,
Jászberény). Köszönjük Bognár Mária újságíró, a Jászok Egyesülete
ügyvivője fáradozását - írásai Jászberény város lapjában jelentek meg.
Több elektronikus jászsági és megyei hírportál (így a jasznaplo.hu,
jaszberenyonline.hu, berenycafe.hu, jaszsagonline.hu, szoljon.hu is)
figyelemmel kísérte munkánkat.

4.) 2016-ban az előző évi személyi jövedelemadó felajánlható egy
százalékából, jász és nem jász támogatóink jóvoltából a Jászok
Egyesülete 421.175 adóforintot kapott. Köszönjük a támogatást, a
bizalmat! Ezt az összeget - az eddigiekhez hasonlóan - jász-hagyományt
ápoló kiadványokra és rendezvényekre fordítjuk.

5.) Egyesületünk az alábbi kiadványok megjelentetéséhez nyújtott
támogatást:

Bali István: Lengyel-magyar kapcsolatok Jász-Nagykun-Szolnok megyében.
Szolnok.

Besenyi Vendel: A jászberényi szentkúti templom története.
Jászberény.

Csáky Imre: Jászberény, Karcag, (Kiskun)Félegyháza mezővárosok királyi
kiváltságlevelei - XVII-XVIII-XIX. század. Nyíregyháza.

Dobos László: Adósai vagyunk szülőföldünknek. A Jászok Egyesülete és
"A Jászságért" Alapítvány első negyedszázada (1990-2015). Budapest.

Hoffer András: 110 éves a jászberényi labdarúgás 1906-2016.
Jászberény.

Szabóné Taczman Mária: A zárdától a katolikus iskoláig 1886-2016 +
1991-2016. Jászberény.

6.) Hírek tagtársaink szakmai sikereiről. - Dr. Barna Gábor
néprajzkutatót, Jászságért Díjas egyetemi tanárt (Budapest - Szeged) a
Szent István Tudományos Akadémia főtitkárává választották. - Bobák
József, a Jászsági Vendéglátó Egyesület elnöke (Jászberény) Schnitta
Sámuel Díjat kapott gasztronómiai munkássága elismeréséül. -
Jászfényszaru díszpolgára, prof. dr. Dobák Miklós egyetemi tanár
(Budapest) Máriás Antal Emlékérem kitüntetésben részesült. -
Kladiva Imre kanonok, Jászapáti város Jászságért Díjas plébánosa
aranymiséjét ünnepelte az év nyarán. Az ünnepeltet egyesületünk
ügyvivője is köszöntötte. - Kocsis Károly akadémikus, a
Földrajztudományi Intézet igazgatója (Budapest) Magyar Érdemrend
Tisztikeresztje kitüntetést kapott. - Mihályi József, a Vándorfy János
Honismereti Szakkör vezetője (Jászapáti) több évtizedes hagyományőrző
munkájáért Vándorfy János Díjban részesült. - Az Európai Mobilitási
Hét jászberényi főszervezője, Patakiné Kocza Anita kiemelkedő munkáját
oklevéllel ismerték el. - Simon Károly, a Jászalsószentgyörgyi
Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület elnöke sokrétű közösségi
tevékenységéért Jászalsószentgyörgy Községért Díjat kapott. - A
Jászságért Díjas dr. Suba Györgyné népművelő, helytörténeti kutató, a
Jászapáti Honismereti Szakkör alapító titkára, a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége és a Jászok Egyesülete jászberényi
csoportjainak alapító titkára Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben
részesült. - Szabóné Nagy Enikő középiskolai tanár közösségi munkáját
Jászapáti Városért Díjjal ismerték el. - A Jászságért Díjas Szikszai
Mária és Molnárné Szikszai Klára testvérpár (Jászapáti) helytörténeti
munkáját Vándorfy János Díjjal honorálták. - Jászalsószentgyörgy
Községért Díjban részesült Talált József jászkapitány és hitvese. - Az
Egyetemes Kultúra Lovagjává ütötték Tálas Ernő (Budapest) Jászságért
Díjas énekművészt.

7.) "A Jászságért" Alapítvány által hetedik alkalommal kiírt Jászsági
Civil Vándordíjat 2016-ban a Jász Alkotók Köre (Budapest) kapta. A
Jász Alkotók Köre (JAK) művésztársaság 1995 júliusában rendezte első
nagy sikerű kiállítását a budapesti Gellért Szállóban. Még az év
decemberében megalakították közösségüket a Jászok Egyesülete
tagszervezeteként. A csoport ma 19 tagú, tagjai grafikusok, festők,
iparművészek, tanárok. Célul tűzték ki, hogy évente több kiállítást
rendeznek, s megismerik egymás alkotó környezetét. A JAK alapító
vezetőjétől, Budai Jánosné Szalkári Rózsa művésztanártól 2005-ben
vette át a csoport irányítását Elter Tibor festőművész. 2015-től a
Jász Alkotók Köre elnöke D. Kovács Júlia festőművész.

A képzőművész csoport működésének fontos állomása a nyaranta
Jászapátin megrendezett művésztelep. A JAK évente további két
kiállítást szervez tagjainak Jászberényben, illetve Budapesten. A Jász
Alkotók Köre művészeti közösség az egyéni és közös kiállításokkal
hozzájárul a jászsági gyökerű képzőművészek elismertségének
gyarapításához, ezért méltó a Jászsági Civil Vándordíjra.

A vándorserleg és a kétszázezer forint pénzjutalom átadására a 2016
novemberében nyílt JAK kiállításon került sor a budapesti Hegyvidéki
Kulturális Szalonban.

8.) Egyesületünk tagjai közül elhunytak 2016-ban:

Banka Ferenc polgármester (Jászszentandrás, 60 éves), Dunai Árpád
mérnök (Budapest, 76 éves), dr. Faragó Sándor ny. vegyészmérnök
(Budapest, 84 éves), Orosz István tankerületi igazgató (Jászdózsa, 47
éves), Patay Béláné tanár (Jászárokszállás, 96 éves), Sándor Gyula
tanár (Vecsés), Sárközi János tanár (Jásztelek, 95 éves), Styop
Ferencné köztisztviselő (Budapest, 77 éves).

Az egyesület ügyvivői testülete ezúton is köszönetet mond mindazoknak,
akik a Jászok Egyesülete tevékenységét segítették és segítik.
Szervezetünk tagsága és ügyünk pártfogói révén hozzájárulhatunk a jász
öntudat megújulásához. Kérjük és várjuk az Ön további személyes
támogatását!

Dobos László
ügyvivő


***

Kedves Hölgyem, tisztelt Uram!

Tisztelettel kérjük Öntől és kedves családtagjaitól, adományozzák
személyi jövedelemadójuk 1 százalékát egyesületünknek. A Jászok
Egyesülete adószáma: 19666024-1-41. Előre is köszönjük a megtisztelő
támogatást, melyet a jász hagyományokat ápoló rendezvényekre (így a
Jász Világtalálkozóra) és kiadványok megjelentetésére fordítunk!

A mellékelt csekk a 2017. évi egyesületi tagdíj befizetésére szolgál.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy postai befizetés esetén jelentős
költséget levonnak a feltüntetett összegből! A Jászok Egyesülete
számlaszáma (K és H Bank): 10200892-31411767-00000000. A tagdíj évi
1000 forint, nyugdíjasoknak, tanulóknak 500 forint. Tagszervezeteink
2000 forintot fizetnek. Felülfizetést - a fenti ok miatt is -
köszönettel fogadunk!

Takarékosabb, gyorsabb, ha meghívóinkat, híreinket elektronikus úton
is eljuttathatjuk Önnek. Amennyiben még nem közölte velünk drótposta
(e-mail) elérhetőségét, várjuk azt az info@jaszokegyesulete.hu
címünkön. Az esetleges címváltozást is kérjük jelezni! Köszönjük! Ha
már megtette ezt, kérésünket tekintse tárgytalannak.

Javasoljuk, csatlakozzon Ön is a Jászok Egyesülete harmadfél-ezer fős
Facebook közösségéhez: www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu

Kérjük, ajánlja ezt a fiatalok körében igen közkedvelt új kapcsolódási
formát ifjabb családtagjainak! Értékőrző és értékteremtő
közösségünkben rájuk is számítunk!
 
 
 
AZ UTOLSÓ MAGYAR KIRÁLYKORONÁZÁS - 1916

Száz évvel ezelőtt, 1916. december 30-án helyezte IV. Károly király
fejére a Magyar Szent Koronát Csernoch hercegprímás és gróf Tisza
István miniszterelnök a budavári Koronázó Mátyás-templomban. Az
eskütételt követően a király felvágtatott az ország összes
vármegyéjének földjéből emelt, Kós Károly által tervezett koronázási
dombra. Kardjával a négy égtáj felé suhintott, jelezve, hogy
megvédelmezi Magyarországot az ellenségtől.

A történelmi Magyarország ezen jelentős eseményén jelen voltak a
történelmi Jászkunság vezető tisztségviselői is.

A Magyar Posta bélyegkibocsátással emlékezik meg a centenáriumról. A
budapesti Városháza kertjében a közelmúltban leleplezték a boldoggá
avatott IV. Károly király (1887-1922) szobrát.

A Jászok Egyesülete közösségi oldalán
(http://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu) megtekintheti, hogy a
Magyar Világhíradó 20 évvel később miként idézte fel e történelmi
eseményt.
 
 
 
JÁSZOKRÓL A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓBAN


A Magyar Katolikus Rádióban Mezei Károly beszélgetett 2016.
novemberében Dobos Lászlóval, a Jászok Egyesülete ügyvivőjével a
Jászságról és a jászságról, a felnevelő szülőföldről.

A Jászok Egyesülete közösségi oldalán -
https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu/ - meghallgathatja a 24
perces adást.

A Séta bölcsőhelyem körül című műsor mellé tagtársunk, Bugyi László
Guriga fotográfus szenteket bemutató jászsági képeiből válogattunk.

Együtt a Jászságért - elszármazottak és otthon élők


A Jászalsószentgyörgyi Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület
tisztelettel meghívja


dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete ügyvivője

Elszármazottak és otthon élők - együtt a Jászságért

című előadására.

Jászalsószentgyörgy, a Községháza díszterme, 2016. november 11.,
pénteken 16,00 órakor.

Az esemény a Jászok Egyesülete közösségi oldalán
(www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu) egykori és mai alsószentgyörgyi
képekkel jelent meg.

További friss témák közösségi oldalunkról: jászsági temetőjárás, Tálas
Ernő köszöntése 90. születésnapján, jászsági fotók, Szent Vendel
napja.

 

Fodor István Ferenc: A jászsági oktatás végvárai


A Jász Múzeumért Alapítvány 2016 december elejére tervezi megjelentetni
Fodor István Ferenc: A jászsági oktatás végvárai című könyvét a Jászsági
Füzetek 53. köteteként. A B/-ös formátumú, keménytáblás, mintegy 160 oldalas,
120 fekete-fehér és színes fotót tartalmazó könyv teljes áttekintést ad a Jászság
egykori tanyasi iskolájáról.
A Jászság településeit a 20. század közepéig hatalmas kiterjedésű tanyavilág
vette körül. Az elszórtan vagy bokrokban álló tanyák nagyon messze – több
órányi járásra – voltak az anyatelepülésektől, ahová gyakran gyalog vagy lovas
kocsival mentek. A tanyákon lakó gyerekek sokáig az ún. zugiskolákba jártak
betűvetést, olvasást és számolást tanulni. Az 1867. évi tanügyi reformot
követően, 1870-ben épültek fel a Jászság legtávolabbi tanyavilágában az első
tanyai iskolák, majd több hullámban követte a többi is. Különösen jelentős a
tanyai iskolák szempontjából az 1921-től 1939-ig tartó időszak, amikor
Klebelsberg Kunó kultuszminiszter iskolaépítési programjának köszönhetően
nagyon sok iskola épült a Jászságban.
A tanyai iskolák nehéz körülmények között, de folyamatosan működtek,
köszönhetően az elkötelezett, lelkes tanítóknak, akik nemcsak betűvetésre, de
becsületre, emberségre is tanították a nebulókat. A gyerekek sokáig osztatlan
csoportokban tanultak, de ennek ellenére mégis megállták a helyüket az életben,
és nagyon sok híres-neves ember került ki a jászsági tanyai iskolák padjaiból.
Fodor István Ferenc könyvében számba veszi a Jászság valamennyi tanyai
iskoláját, szám szerint ötvenötöt. Írása nem az egyes iskolák életének részletes
bemutatása, hanem rendkívül precíz számbavétele. Először képi formában
bemutatja az egykori iskolát, majd azt is, ami napjaninkra maradt belőle (
vadászház, panzió, raktár, vagy égfelé meredező oszlopok, folyondárral befutott
néhány lépcső, vagy a felszántott iskolahely). Ezután azonos szempontok szerint
mutatja be az iskola építésére, működésére vonatkozó adatokat, s legvégül utal
arra is, hogy melyik iskoláról készült önálló könyv, illetve milyen
szakirodalomban olvashatunk még róla.
Fodor István Ferenc és a kiadó Jász Múzeumért Alapítvány ezzel a könyvvel
tiszteleg az egykori jászsági tanyai iskolák emlékének.
A Jász Múzeumért Alapítvány a készülő könyvre – a hagyományokhoz híven –
most is előfizetőket vár.
A könyv előfizetési ára: 2.800.- Ft. Előfizethető a Jász Múzeumban és az
előfizetést gyűjtőknél 2016. november 6-ig.


Hortiné dr. Bathó Edit
múzeumigazgató

 

A Jászok Egyesülete tisztelettel meghívja Önt következő rendezvényére, mely 2016. szeptember 20-án (kedd) 17,00 órakor kezdődik a Pest megyei Megyeházán (Budapest, V., Városház u. 7., II. emelet 245.). Napirend: 1956 a Jászságban - egy kortárs emlékei Vendégünk: Dr. Rózsa György, az 56-os Szövetség Elnökségének tagja Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a Jászság kulturális örökségét ápoló egyesületi kiadványainkat (könyvek, hangkazetták, cédék) árusítjuk a helyszínen. A rendezvényre Önt és családját szeretettel hívjuk és várjuk. Belépődíj nincs. Minden érdeklődő szívesen látott vendég! Budapest, 2016. szeptember Ügyvivői Testület JÁSZOK EGYESÜLETE

 
Jászsági Civil Vándordíj 2016
 
 
A Jászsági Civil Vándordíjat és a vele járó 200.000 forint elismerést
hetedik alkalommal ítélte oda "A Jászságért" Alapítvány Kuratóriuma.
 
A 2016. évi Jászsági Civil Vándordíjat a Jász Alkotók Köre (Budapest)
kapta.
 
A Jász Alkotók Köre (JAK) művésztársaság 1995 júliusában rendezte első
nagy sikerű kiállítását a budapesti Gellért Szállóban. Még az év
decemberében megalakították közösségüket a Jászok Egyesülete
tagszervezeteként. A csoport ma 19 tagú, tagjai grafikusok, festők,
iparművészek, tanárok. Célul tűzték ki, hogy évente több kiállítást
rendeznek, s megismerik egymás alkotó környezetét.
 A JAK alapító vezetőjétől, Budai Jánosné Szalkári Rózsa
művésztanártól 2005-ben vette át a csoport irányítását Elter Tibor
festőművész. 2015-től a Jász Alkotók Köre elnöke D. Kovács Júlia
festőművész.
 
A képzőművész csoport működésének fontos állomása a nyaranta
Jászapátin megrendezett művésztelep. A JAK évente további két
kiállítást szervez tagjainak Jászberényben, illetve Budapesten. A Jász
Alkotók Köre művészeti közösség az egyéni és közös kiállításokkal
hozzájárul a jászsági gyökerű képzőművészek elismertségének
gyarapításához, ezért méltó a Jászsági Civil Vándordíjra.
 
A díjat 2016 őszén adják át a művészcsoport budapesti kiállításán.
 
 
 
APPONYI ALBERT ÁTVESZI ARANYMANDÁTUMÁT - JÁSZBERÉNY 1931
 
 
\\\"Ötven éve megszakítás nélkül Jászberény követe Apponyi Albert
gróf, aki most vette át kerületének aranymandátumát\\\" - írja a(z
akkor még néma) Magyar (Film)Híradó 1931. júliusi száma.
 
Egyperces időutazás a harmincas évek Jászberényébe a Jászok Egyesülete
közösségi oldalán: http://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu/
 
 
 
MEGHÍVÓ
 
A Jász Múzeum és a Jász Múzeumért Alapítvány tisztelettel meghívja Önt és kedves családját  a kecskeméti Novum Kamarazenekar koncertjére.
 
Csatolmányok között megtalálható a koncert meghívója.
 
 
SZENT JOBB KÖRMENET 1940
 
 
A fővárosi Szent István napi körmeneteken - a korabeli források
szerint - mindenkor ott voltak a Jászság népének képviselői is.
 
 
A Magyar Világhíradó 1940. augusztusi száma megörökítette az
országgyarapítás lázában égő magyar nemzet hódolatát a Szent Jobb
előtt.
 
 
Az egy perces filmhíradót megtekintheti a Jászok Egyesülete közösségi
oldalán: http://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
 
 
 
 
 
A JÁSZKUNOK EMLÉKNAPJA - MEGEMLÉKEZÉSEK BUDAPESTEN, JÁSZÁROKSZÁLLÁSON,
LAJOSMIZSÉN
 
A Jászkun Redemptio Emléknapja alkalmából
2016. május 6-án, pénteken Budapesten és Jászárokszálláson,
május 8-án, vasárnap Lajosmizsén
lesznek ünnepi megemlékezések.
 
Az eseményekről bővebben (képanyaggal) a Jászok Egyesülete közösségi oldalán:
http://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
JÁSZOK EGYESÜLETE
1537 Budapest 114
Pf. 367.
www.jaszokegyesulete.hu
info@jaszokegyesulete.hu
 
Bővebb információ a lentebb csatolt fájlokban található!
 
 
 
 
 
 
 
MEGHÍVÓ 
 
A Jászok Egyesülete Ügyvivői Testülete tisztelettel meghívja Önt az
egyesület évi rendes közgyűlésére, melyre 2016. április 25-én (hétfő)
16,45 órakor kerül sor a Pest megyei Megyeházán (Budapest, V.,
Városház u. 7., II. emelet 245. sz. Lift van!). Határozatképtelenség
esetén az újabb közgyűlést a fenti helyszínen
 
2016. április 25-én (hétfő) 17,00 órakor
 
tartjuk meg, mely a megjelent tagok számától függetlenül
határozatképes lesz.
 
Napirendi javaslat:
 
1.) Beszámoló az egyesület 2015. évi munkájáról (az anyagot korábban
megküldtük), idei feladatok
 
Előterjesztő: dr. Dobos László ügyvivő
 
2.) Az egyesület 2015. évi pénzügyi beszámolója
 
Előterjesztő: dr. Tóth Pál Péter, a Számvizsgáló Bizottság elnöke
 
***
 
Ezt követően kerül sor rendezvényünkre, melyen
 
dr. Wirth Lajos tudománytörténész (Jászberény)
 
tart előadást
 
Kerekgedei Makó Pál (Jászapáti, 1723 - Buda, 1793) élete és életműve
címmel.
 
Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a Jászság kulturális örökségét ápoló
egyesületi kiadványainkat (könyvek, cédék) árusítjuk a helyszínen.
 
A rendezvényre Önt és családját szeretettel hívjuk és várjuk.
Belépődíj nincs. Minden érdeklődő szívesen látott vendég! Kérjük,
értesítse barátait is!
 
Budapest, 2016. április
 
Ügyvivői Testület
 
 
A JÁSZKUNOK SZÁZ ÉVES ÁLDOZATAI (1735-1837)
 
 
A jászok és kunok az évszázadok során mindig rendkívüli terheket
vállaltak a haza érdekében. 1861-ben Kelemen Mór, a Jászkun Kerület
tiszteletbeli aljegyzője így írt erről: \\\"Mert ha a magyar
történelem könyvét felütjük, vajon találunk-e oly megyére, kerületre,
vagy városra, mely a múlt idők viszontagságainak folytán a magyar
nemzet érdekében, népességének száma és erejének arányához képest
annyi kitartós munkára, hosszas szenvedésre és keresztényi türelemre
lett volna a sorstól rendeltetve, mint a jász-kun nép volt.\\\"
 
A jászkunok százéves áldozatairól olvashatjuk Papp Izabella levéltáros
írását a Jászok Egyesülete facebook közösségi oldalán:
 
www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
 
A megosztást megköszönjük!
 
 
JÁSZOKRÓL ÉS A JÁSZSÁGRÓL A KOSSUTH RÁDIÓBAN
 
 
A Vasárnapi Újság műsorában Cservenka Judit mikrofonja előtt a jász
értékőrzésről, a mai Jászságról, a jászok sikerének titkáról beszélt
Dobos László, a Jászok Egyesülete ügyvivője.
 
A húsvétvasárnapi műsor a reggel 6,00 órai időpontra kattintva indul.
A riport 6,32 óránál kezdődik.
 
http://hangtar.radio.hu/kossuth#!#2016-03-27
 
Az egyesület közösségi oldalán (www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu)
több fényképes tudósítást találhat a 2016. március 19-i, budapesti
jubileumi ünnepségről.
 
A megosztást megköszönjük!
 
 
Újjáalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte Budapesten a Jászok
Egyesülete.
 
 
A Magyar Távirati Iroda így tudósít a jubileumról:
 
http://www.lokal.hu/2016-03-ujjaalakulasanak-25-evfordulojat-unnepelte-a-jaszok-egyesulete/
 
További (napról-napra frissülő) képek az egyesület közösségi oldalán:
www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
 
 
JÁSZOK EGYESÜLETE
 
1537 Budapest 114 Pf. 367.
 
www.jaszokegyesulete.hu
 
info@jaszokegyesulete.hu
 
www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
 
https://instagram.com/jaszokegyesulete/
 
bankszámla: 10200892-31411767-00000000
 
adószám: 19666024-1-41
 
 
 
A JÁSZSÁG AZ INSTAGRAM OLDALON
 
Napról-napra gazdagodik a Jászok Egyesülete Instagram oldala, melyet
ezúton ajánlunk az érdeklődők figyelmébe.
 
Az Instagram alkalmazás a facebookhoz hasonló közösségi média-felület.
Fontos különbség, hogy az itt megjelenített tartalom a fényképekre
összpontosít. A Jászok Egyesülete Instagram oldalán jászsági tájakat,
épületeket, eseményeket, hangulatokat jelenítünk meg.
Az oldalt tagtársunk, Bugyi László (Jászberény) gondozza.
 
A fényképek megtekinthetők az interneten az alábbi linkre kattintva:
https://instagram.com/jaszokegyesulete/
 
Az Instagram alkalmazást okostelefonjukon használók szintén
megtalálhatnak bennünket @jaszokegyesulete néven.
 
Kérjük, kövesse figyelemmel, és ajánlja a Jászok Egyesülete Instagram
oldalát ismerőseinek is!
 
Ízelítő közösségi oldalunkon is a fotókból:
www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
 
 
JÁSZOK EGYESÜLETE
1537 Budapest 114 Pf. 367.
 
www.jaszokegyesulete.hu
info@jaszokegyesulete.hu
www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/
bankszámla: 10200892-31411767-00000000
 
adószám: 19666024-1-41
 
 
 
 
 
 
Kutyakaparó - Petőfi nyomában Kocséron
 
A jászapáti gyökerű Pest megyei Kocsér község egyik nevezetessége a
XIV. dűlőben, a kőröstetétleni út melletti Kutyakaparó csárda.
Balla Antalnak, Pest megye főmérnökének 1766-os térképén már
megtalálható a csárda. 1877-ig a jászapáti hivatalos írások külső,
vagy kiscsárdaként emlegetik, csak a szájhagyomány nevezte Kaparási
csárdának.
Petőfi Sándor 1847 januárjában írta meg a Kutyakaparó című versét,
amely a költő csárdában tett látogatása emlékét idézi.
 
A csárda képeit láthatjuk, a verset meghallgathatjuk a Kaláka Együttes
megzenésítésében és előadásában a Jászok Egyesülete közösségi oldalán:
www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
 
JÁSZOK EGYESÜLETE
1537 Budapest 114 Pf. 367.
 
www.jaszokegyesulete.hu
info@jaszokegyesulete.hu
www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/
bankszámla: 10200892-31411767-00000000
 
adószám: 19666024-1-41
 
MÁRIA TERÉZIA DÍSZOKLEVELE
 
A Jászok Egyesülete a közelmúltban kiadta Mária Terézia 1745. május 6-án kelt, jászkun megváltást engedélyező oklevelét, magyar nyelven, színes tabló formájában.
 
A kiadvány ünnepélyes bemutatójára 2016. január 22-én, pénteken 15,30 órakor kerül sor a Jász Múzeumban (5100 Jászberény, Táncsics u. 5.)
 
A vendégeket köszönti Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója.
 
A redemptio jelentőségét méltatja Bánkiné dr. Molnár Erzsébet történész-levéltáros, az MTA doktora.
 
A díszoklevelet bemutatja dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete ügyvivője.
 
Az oklevél tiszteletpéldányát átveszi dr. Szabó Tamás, Jászberény polgármestere.
 
A Magyar Kultúra Napján rendezett eseményre ezúton tisztelettel meghívja Önt a
 
Jászok Egyesülete és a Jász Múzeum
 

 

 

 

 

JÁSZSÁGI CIVIL VÁNDORDÍJ 2015

 
 
A Jászsági Civil Vándordíjat és a vele járó 200.000 forint elismerést hatodik alkalommal ítélte oda \\\"A Jászságért\\\" Alapítvány Kuratóriuma.
 
 
A 2015. évi Jászsági Civil Vándordíjat a Déryné Vegyeskar (Jászberény) kapta.
A vegyeskar elődje 1960-ban alakult Munkásénekkar néven. 1971-ben vette fel a Vasas Kórus nevet. A kórus többször részesült arany fokozatú, majd hangverseny kórus minősítésben.
 
A Déryné Vegyeskar közel két évtizede csatlakozott a Jászok Egyesületéhez. A két szervezet eredményes együttműködésének fontos állomása volt a Jászsági kórusmuzsika című hangkazetta és CD kiadása 2000-ben. nagysikerű hangzó anyagon a kórus - más jászsági kórusok mellett - számos mű előadójaként szerepel.
Szakmai-baráti kapcsolataik, fellépéseik a Jászságon túl kiterjednek Erdélyre, Olaszországra, Ausztriára. A kórus karnagya 2001 óta Ferencz Sándor. A Déryné Vegyeskar munkásságával, a magyar zenekultúra ápolásával, határokon átívelő terjesztésével hozzájárul a magyar kórusművészet elismertségéhez, ezért méltó a Jászsági Civil
Vándordíjra.
A vándordíjat a 2015. október 25-re szervezett ünnepi hangversenyen adják át Jászberényben. Az elismeréshez gratulálunk! 
 
A Jászok Egyesülete facebook közösségi oldalán meghallgathatjuk egyik remek, népszerű, közismert Verdi felvételüket: http://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu

 

 

A Lajosmizsei Jász Himzőkör bemutatkozó kiállítása

A XXII. Lajosmizsei Napok keretében rendezett Testvérvárosi Találkozó nyitó rendezvénye a Jász népművészeti örökségeink” című kiállítás volt, 2015. augusztus 20-án.

A megnyitón is elhangzott, hogy a kiállítás jelentőségét, kivételességét, becsét lényegi mivolta adja. Mégpedig a Lajosmizsei Jász Hímzőkör alapítóinak és a menetközben csatlakozó köri tagoknak nemes és magasztos szándéka, amely nem más, mint a jász gyökerek emlékezetbe vésése, a jász identitás erősítése, egy csodálatos népművészeti örökség – a jász szűcshímzés - által, a jász szűcshímzés ismertté tétele, az egykori jászsági szűcsök mintáinak, motívumainak a mai korban használatos anyagokra átörökítése, értékmentése és hagyományőrzése segítségével.

A kiállításon megtekintése előtt az érdeklődők azt is megtudhatták, hogy hogyan is alakult meg e Himzőkör? A lajosmizsei hímző asszonyok miért is kezdtek bele e nagyon-nagyon fáradságos, időigényes tevékenységbe?

Jászberény. 2013. szeptember 13. A Testvérvárosok hétvégéje rendezvénysorozat látogatói megható, ünnepi pillanatot élhettek át. Az önkormányzatok döntését követően megszületett a szándéknyilatkozat a 2 város közötti testvérvárosi kapcsolat létrehozataláról. E hétvégén, a Jászság Expo díszvendégeként a kiállításon bemutatkozhattak Lajosmizse város közéleti, gazdasági, sport és művészeti életének képviselői is. A Mizseiek a Jászberényben töltött napok hatására, Szabóné Mizsei Julianna és Konyor Józsefné javaslata alapján, Józsáné dr. Kiss Irén és Sápi Enikő felhívására alapították meg a Hímzőkört 2013. december 3-án, a Dózsa György úti „Estike” Idősek Klubjában.

Kik is voltak az alapító tagok? Milyen tevékenységet végeztek azóta?

Alapító tagok voltak Konyorné Józsefné, Bokor Pálné, Orbán Antalné. Később csatlakozott hozzájuk Szabóné Mizsei Julianna, Kisjuhász Istvánné, Bújdosó Flóriánné, Donáth Kálmánné, akik műveit láthattuk a kiállítási falakon. A tagok száma azóta is folyamatosan nő.

A helyi Hímzőkör tagjai munkájáról elmondható, hogy lelkesedésük nem hagyott alább. A hímző asszonyok lázas igyekezettel tanulmányozzák a szűcshímzés motívumait, a csukott és nyitott tulipánokat, a rozmaringágakat, a forgórózsákat, a császárszakállt, a gyorgyinát, a nefelejcset, a szegfűt, a kutyatököt, a büdösbogarat, a saskörmöt, a vesevirágokat; A jászsági hímző asszonyoktól tanácsokat kérve, szorgalmasan tanulják a jász hímzés technikáit;  A Jász Múzeumban felkutatják az eredeti jász mintákat; A Jászságból szerzik be a hímzéshez szükséges fonalakat és kelméket. Mindezeket óriási szeretettel, örömmel és tisztelettel teszik, mert tudják, hogy a gyökerek, az eredet, a hitelesség, az akkori szokások és a hagyományok megismerése, átörökítése a legfontosabb értékek e tevékenységeik során.

A kezdeti lépések során ezer kérdés felmerül. Hogyan kell varrni, milyen motívumokkal és öltésekkel, milyen anyagra és fonállal? Hogyan végzik a köri tagok e munkát? Hogyan birkóztak meg a kezdeti nehézségekkel?

 

Ambrus Andrásné, a Jászapáti Kézimunka Szakkör alapító tagja szerint a lajosmizsei hímző asszonyok remekül megbirkóztak a feladattal. Munkadarabjaikon a jász szűcshímzés hiteles, precíz interpretációját adják, a felkutatott forrásaik, a begyűjtött szakirodalom és minták felhasználásával, a Jászságból kért közvetlen segítséggel, amely segítséget továbbra is felajánlott.

A kezdeti időkben nagy jelentőségű a vezető személye és munkája. Ebben múlhatatlan érdemeket szerzett Konyorné Zsóka néni, aki alapító tagként tevékenykedik a Hímzőkörben, s amikor vezető nélkül maradt az alapító mag, felvállalta és végezte a Hímzőkör tevékenységének elindításával kapcsolatos feladatokat: fonálbeszerzést, anyagmegrendelést és mintakutatást; Majd a köri tagok és a Művelődési Ház felkérése révén felvállalta és végzi  a Hímzőkör vezetői feladatait. Zsóka néni részese volt a Lajosmizse Expo, a Szamóca Fesztivál, a Jászalsószentgyörgyi Világtalálkozó s jelen kiállítás alkotó csapatának, s természetesen ő maga is varr, ontja a szebbnél szebb terítőket, futókat.

A kiállításon látható volt a Jászberényi Múzeum tulajdonában lévő 4 viselet is, 1 gyüvő-menő ruha, s 3 nagyünneplő. Hortiné Dr. Bató Edit és a Jász Múzeum munkatársainak köszönhetően valóságában csodálhattuk meg a jász női viselet 4 remek, rekonstruált darabjait, velük együtt a gyönyörű főketét, a puffos ingvállat, az eredeti csatos mellényt, a felpléhelt viganót, a díszítő kecelét, a zsinóros öltönyt, a ráncolt alsószoknyát. De gyönyörködhetünk Vinnainé Csurpek Ágnes 1-1 fazekas darabjában, Kollár Lajosné csuhéj remekműveiben. Kisjuhász Lászlóné, Orbán Antalné és Kele Tibornénak  köszönhetően pedig az új kenyér ünnepét jelképező kiállítási részben megcsodálhatunk több, mint 100 éves terítőket, sütőlapátot és más eszközöket.

Örömünket fokozandó, népművészeti örökségeinkhez tartozó jász népdalokkal örvendeztetett meg bennünket a szép, csengő hangú Ferenczy Virág. Ezt követően remek, élvezetes előadással, szólóban jász táncrendet mutatott be Menczel Dóra és Horváth Sándor eredeti, jász viseletben.

Reményeink szerint, a Lajosmizsei Napok nyitó eseménye maradandó élményt nyújtott az érdeklődők számára, s talán még követőik is lesznek a hagyományok ápolásában. Szívből gratulálunk a hímzőknek és valamennyi közreműködőnek. Köszönjük a közösségért kifejtett áldozatos munkájukat. Kívánjuk, hogy alkotó erőik sose fogyjon el!

 

Józsáné dr. Kiss Irén

 

 

 

 

A jászberényi vérfürdő 1919

Jászberényben a ferences zárda Historia Domusát 1911-től 1922-ig az
elöljáró, Kubusz István Leontin (1861-1931) vezette. Az eseményeket
néhány hét késéssel írta fel a rendház folioméretű háztörténetébe, és
hogy emlékezete meg ne csalja, jegyzeteit, levelezését használta a
történtek felelevenítéséhez. A háztörténet szövegében keverednek a
személyes tapasztalatok és a hallomásból megismert események, sajátos
képét nyújtva egy rendház, egy kisváros és egy ország igen nehéz,
zűrzavaros időszakának. A Historia Domus szövegét kissé stilizálva,
apróbb kihagyásokkal közölte a Magyar Nemzet c. napilap 2005-ben.
Idézetünk onnan származik.

1919. július 13-án a direktórium által előkészített szörnyű vérfürdő
volt a városban. A mai napra ugyanis a jászberényi direktórium nagy
népgyűlést hirdetett, melyre a burzsoá gazdákat is meghívták. A
Budapestről érkezett Bokányi Dezső népbiztos volt a főszónok...

A folytatást megtalálja a Jászok Egyesülete közösségi oldalán:
http://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu

 

 

 

 

Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója, a város napján
Jászberény Város díszpolgára kitüntetésben részesült.

Középiskolai tanulmányait a jászberényi Lehel Vezér Gimnáziumban
végezte. Ezt követően a Déryné Művelődési Központ táncművészeti
előadója lett, s mellette felvételt nyert a debreceni Tanítóképző
Főiskola népművelő-könyvtáros szakára, ahol 1979-ben diplomázott.
1980-1985 között a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem néprajz
szakát végezte, ahol sikeres államvizsga után etnográfusi képesítést
szerzett. 1993-ban a Kossuth Lajos Tudományegyetemen néprajzból
egyetemi doktori címet kapott. 2005 májusában a Debreceni Egyetemen
PhD tudományos fokozatot szerzett.
1977 óta dolgozik a Jász Múzeumban, 1994-től az intézmény igazgatója.
Életútja további állomásait megismerheti a Jászok Egyesülete közösségi
oldalán: www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu

Szívből gratulálunk!

 

 

 

 

Kedves könyveket szerető Barátunk!

A KÉSZ és a Jászok Egyesülete közös kiadásában megjelenő −
Cipruság-Virágszál, Isten Országának munkásai c. könyv a Jászberény
városában valaha is szolgált papok (plébánosok, káplánok, hittanárok
és plébániai tevékenységet végző szerzetesek) életére, működésére
vonatkozó adatokat gyűjtötte össze 1546−2015-ig, elsősorban a
Jászberényben töltött évekre fókuszálva, de sok esetben onnan
kitekintve, s az európai, országos és egyházmegyei eseményeket is
felhasználva az összefüggések bemutatására.
A kiadvány templomok szerint rendszerezve, kronologikus sorrendben
mutatja be az egyes lelkészek munkáját, közben kitér a történelmi
háttérre is, hogy a hatásokat, összefüggéseket jobban lehessen látni.
Sok helytörténeti adat és esemény bemutatása teszi még érdekesebbé a
könyvet, aminek nem titkolt célja az adatok összegyűjtésén,
rendszerezésén és közzé tételén kívül az is, hogy Jászberény
történetének és vallásos életének egy újabb területét ismertessük meg
az olvasóinkkal. Számtalan fotó és századokkal ezelőtti eredeti
dokumentumok másolata színesíti a kiadványt.
Értékes, tartalmas könyv, a maga nemében egyedi és mindenképpen
hiánypótló és időtálló. Méltó arra, hogy hívők és nem hívők a
könyvespolcukon elhelyezzék, és időről időre levéve azt, gyakran
forgassák. A könyv megjelenése 2015 szeptemberében várható.

Terjedelme 800 oldal (kemény kötésben, B/5-ös méretben).
Előfizetési ára: 3500 Ft
Megjelenés utáni ára: 4200 Ft
Előfizethető Jászberényben, a Jász Múzeumban, a Városi Könyvtárban, a
Nagyboldogasszony Főplébánia irodájában és az ívgyűjtőknél 2015.
június 30-ig.

Vidéki megrendelők az alábbi elérhetőségeken jegyeztethetik elő. A
könyv kifizetése az átvételkor, vagy postai kézbesítéskor esedékes.
Dr. Suba György, a KÉSZ elnöke. Tel: 57 412 167; e-mail:
subadoktor2@gmail.com

Kérjük, legyen Ön is előfizetője, olvasója a KÉSZ Könyvek újabb
kiadványának.


Fájl: 

Az Iskola-tó további fejlesztésével kapcsolatos irányvonalak meghatározása.

2014. november 20-i ülésén a Képviselő-testület  az Iskola-tó további fejlesztésével kapcsolatos irányvonalakat határozta meg, megtárgyalva Iskola-tó vázlattervét. A napirendről készült videó itt tekinthető meg.

Az Iskola-tó új terve - Farkas Gábor

Az Iskola-tóval kapcsolatos észrevételeket véleményeket a lajosmizse @ lajosmizse.hu e-mail címre lehet megírni.

Az Iskola-tó rendezési terveit Horváth Sándor ügyintézőnél papír alapon is megtekinthetők. 

 

Sport kategória (1 db)

Sport kategória

Turizmus kategória

Közmeghallgatás 2014. 11. 26.

Testületi ülés dátuma: 
2014. 11. 26.
Határozatok: 

Közvilágítási lámpák izzóinak cseréje

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a közvilágítási lámpákban lévő fényforrások az élettartamuk végéhez közelednek, emiatt egyre gyakoribb az izzó és kompakt fénycső meghibásodás. A közvilágítási szolgáltatás szinten tartása céljából az EDF DÉMÁSZ Zrt. megbízásából a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. a közvilágítási hálózaton csoportos fényforrás cserét hajt végre.
Az esetleges közlekedési nehézségek miatt kérem türelmüket és megértésüket!
Basky András sk.
polgármester
 

Jegyzőkönyvek

Fájl: 

Meghívók

Fájl: 

Jegyzőkönyvek

Fájl: 

Meghívók

Fájl: 

Mezőgazdasági Bizottság (Lezárva 2019. november 7.)

Tisztelt Látogató!  A 2019. évi Helyi Önkormányzati Választásokat követően a Mezőgazdasági Bizottság megszűnt, helyébe a Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság lépett. 

Önkormányzati Bizottság

Tisztelt Látogató!A 2014. évi Helyi Önkormányzati Választásokat követően az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága megszűnt, helyébe az Önkormányzati Bizottság lépett. A korábbi bizottsági dokumentumok megtekinthetőek az Archívumban.

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (Lezárva 2019. november 7.)

Tisztelt Látogató!   A 2019. évi Helyi Önkormányzati Választásokat követően a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megszűnt, helyébe a Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság lépett. 

Az optikai hálózat kiépítése bővebb tájékoztatás!

 

Megkezdődött az optikai hálózat kiépítése!
Lajosmizse Város Önkormányzat 2013 novemberében döntött az optikai hálózat kiépítésének a megkezdéséről az intézményei között. Ezt követően a Magyar Telekom a postán levő telefonközpontot alkalmassá tette az optikai hálózat település szintű kiszolgálására is.  A tervezési és engedélyezési eljárások lefolytatása után 2014. november 10-én megkezdődött a hálózat kiépítése az Önkormányzat és Intézményei, illetve a központban levő emeletes házak között. Ezt követően nyílik lehetőség a további fejlesztésekre, amelyek a helyi vállalkozások és további utcák bevonását jelenti a Magyar Telekomhoz megfelelő igények beérkezése esetén.

                                                                                                                                                   Basky András
                                                                                                                                                   polgármester
A bevezetésre kerülő optikai Internet fejlesztés várható hatásainak bemutatása.

1.    Önkormányzati szinten:

  • Az optikai kábel esetében az Önkormányzatnál és az Intézményeknél is 120/50 Mbit lesz az Elérhető sávszélességi. Az intézménynél a szolgáltatási szerződéseket egységesíteni kell, így   a legkedvezőbb előfizető díjcsomagokkal  költségmegtakarítás érhető el.
  • A város versenyképességét alapvetően meghatározza a világháló nagysebességű hozzáférése.
  • Várható helyi adó bevételnövelő hatása.
  • A városi új és korszerű térfigyelő kamera működésének elősegítése, ezzel is hozzájárul Lajosmizse közbiztonságának javulásához.

2.   Előnyök a lakosságnak:

  • A lakosság részére is elérhetővé válik  a optikai szolgáltatás. Ez jelenleg az Attila u. mindkét oldalán levő lakóépületekre igaz, mivel a tervezett Önkormányzati beruházás ezen az úton halad végig.            
  • A település további területein kellő számú lakossági közösségi összefogás esetén a Telekom saját költségére szintén kiépíti az optikai szolgáltatást.                                                                                              
  • Az igények elbírálását csak közösségi szinten beadott kérelmek esetén tudják elfogadni.
  • A fejlesztésnek köszönhetően az idősek és betegek távfelügyelete is széles körben megoldható.
  • A fiatalok számára a távmunka lehetőségének informatikai háttere biztosítottá válik.
  • Internet alapú szórakoztatás, multimédiás tartalmak megjelenítésére.

3.   Előnyök a vállalkozóknak:
 Az optikai hálózat megjelenése és elterjedése versenyképessé teszi városunkban működő illetve az itt letelepedni kívánó, vagy fejleszteni kívánó vállalkozások számára!

Megkérem a tisztelt leendő optikai szolgáltatásokra előfizető cégeket, és magánszemélyeket, hogy a megrendeléseikkel, csoportosan keressék meg a Magyar Telekom NYRT irodáit a nagyobb érdekérvényesítési lehetőség miatt.
                                                                                                                                                   Nagy István
                                                                                                                                                   informatikus
 Mellékelt pdf állományokban az optikai hálózat nyomvonali térképe található. 

Adománygyűjtés

Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes 2014. november 21-én Magyarországra érkezik a Szelidi-zarándokszállásnál elhelyezett emléktábla avatására, majd részt vesz a zarándok-kápolnánál tartott közös imádságon. Ebből az alkalomból a Magyar Zarándokút Egyesület adománygyűjtést szervez a Dévai Szent Ferenc Alapítvány javára, mely akcióhoz a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat is csatlakozni kíván.
A gyermekmentő szervezet célja az Erdélyben embertelen körülmények között tengődő gyermekek felkarolása.

Változás az optikai hálózat kiépítéséről!

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy 2014.11.08-án, szombatra tervezett Városház téri kábelfektetési munkálatok a várhatóan esős időjárás miatt elmaradnak. A kábelfektetési munkálatokkal kapcsolatos a Városház teret érintő lezárásának időpontjáról a Tisztelt lakosságot időben tájékoztatni fogjuk.
Szíves megértésüket előre is köszönjük.
 
Lajosmizse, 2014.11.07.
 
                                                                                                                                            Basky András
                                                                                                                                            polgármester

Tájékoztatás optikai hálózat kiépítéséről!

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy 2014.11.06-án, Lajosmizsén megkezdődik az optikai hálózat fejlesztési munkálatai. Előreláthatóan a munkálatok során 2014.11.08-án, szombaton a Városház tér Attila utca felöli (trafóház mellett) bevezető szakasza le lesz zárva kábelfektetés miatt. A városház teret a Mizsei utca felöl, lehet megközelíteni.
 
Szíves megértésüket előre is köszönjük.
 
Lajosmizse, 2014.11.05.
                                                                                                                                                   Basky András
                                                                                                                                                   polgármester

Sport kategória

Az Egészségház tájékoztatása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. novembertől az Egészségházban
prof. Dr. Grósz Andor szemész szakorvos rendel.
A szakorvos személyének változása következtében változik a rendelési idő is.
2014. november hónaptól kezdve a szemészeti szakrendelés rendelési ideje minden szerdán és minden szombaton 9-15.00 óra. Az új orvossal az első rendelési nap 2014. november 5. szerda.
Szemészeti szakrendelés ideje:
Szerda    9.00 – 15.00 óra
Szombat 9.00 – 15.00 óra
Szemészeti szakrendelésre előzetesen időpontot lehet kérni. Telefonszám: 06-30/575-8399
Bejelentkezni hétfőtől péntekig lehet, 8-16.00 óra között.