TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00019 - Az egykori "Földeáki Csárda" turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedvezményezett neve: Lajosmizse Város Önkormányzata

Fejlesztés tárgya, célja: Az egykori "Földeáki Csárda" turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén

A szerződött támogatás összege: 200.000.000.- forint

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt keretében Lajosmizse ikonikus épületének, a régi Városházának belső korszerűsítése és részleges akadálymentesítése tervezett, azzal a céllal, hogy méltó helyszínt biztosítson a jelenleg is az épületben kiállított helytörténeti gyűjteménynek, illetve más időszaki és állandó kiállításoknak. A régi Városháza  gazdag történelme önmagában a város kulturális örökségének bemutatásra méltó, turisztikai érdeklődésre számot tartó eleme lehet: az egykori csárdaépület a 18. századtól Postakocsi Állomásként is működött, és az alföldi betyárokhoz kapcsolódó legendák is köthetők hozzá.

A projekt keretében az épületben az alábbi funkciók kialakítása vagy felújítása tervezett:

 • Aula/fogadótér,
 • Kiállítótermek,
 • Egy multifunkciós előadó- és közösségi terem,
 • Raktárak,
 • Női-, férfi- és akadálymentesített mosdók,
 • Kiszolgáló helyiségek: iroda, teakonyha.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2026.12.31.

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 - "Régi Városháza" épületének energetikai korszerűsítése Lajosmizsén

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedvezményezett neve: Lajosmizse Város Önkormányzata

Fejlesztés tárgya, célja: A "Régi Városháza" épületének energetikai felújítása

A szerződött támogatás összege: 96.436.997.- forint

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

Az elnyert támogatási összegből a Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítésére kerül sor:

- külső homlokzati falak és padlásfödém szigetelése,

- külső nyílászárók cseréje,

- új fűtési rendszer kiépítése,

- napelemes rendszer telepítése.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.06.30.

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 – EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE LAJOSMIZSÉN

Kedvezményezett neve: Lajosmizse Város Önkormányzata

Fejlesztés tárgya: A lajosmizsei Egészségház felújítása.

A szerződött támogatás összege: 234.000.000.- forint

A projekt tartalmának részletes bemutatása: Az elnyert támogatási összegből Lajosmizse Város Önkormányzata az Egészségházban az alábbi fejlesztéseket kívánja megvalósítani:

 

 • Az Egészségház épületének teljes hőszigetelése, amellyel megváltozik az épület külső megjelenése is.
 • Az összes külső nyílászáró cseréje.
 • Hőszivattyú beszerzése.
 • Eszközbeszerzés vonatkozásában egy 9 személyes VW kisbusz beszerzése.

 

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2026.08.31.

3386428039 „Függesztett gréder beszerzése a lajosmizsei külterületi földutak karbantartásához”

Kedvezményezett neve: Lajosmizse Város Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: „Helyi fejlesztések támogatása”, VP6-19.2.1.-44-10-21

A projekt címe, azonosító száma: Függesztett gréder beszerzése a lajosmizsei külterületi földutak karbantartásához”, 3386428039

A szerződött támogatás összege: 5.999.998.- forint

A támogatás mértéke: 95 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.09.30.

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

 

Lajosmizse város körülbelül 400 km önkormányzati tulajdonú, külterületi úthálózattal rendelkezik, amely úthálózatból a külterületi szilárd útburkolatú út 23 km, a külterületi földút 377 km. Lajosmizse város lakosainak 28,8 %-a külterületen lakik, és a közlekedésre a külterületi földutakat használja. Lajosmizse Város Önkormányzatának folyamatos feladata a földutak karbantartása, amely karbantartási munkához kívánja beszerezni az 1 db MUMGÉP FG 200 függesztett grédert. A földutak karbantartása nélkül a külterületen élő lakosság nem tudja elérni a városban található szolgáltatásokat, mivel a rossz minőségű földúthálózaton akadályoztatva van a közlekedés. A szolgáltatások el nem érése nem lakosságmegtartó hatást eredményez, amelynek okán a külterületi lakosság száma csökkenhet. A fejlesztés szükségesség mindenképpen indokolt, mert a külterületi földutak karbantartása egész éven át tartó folyamat az önkormányzat részére.

 

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010 – A SZÉCHENYI UTCA DÓZSA GYÖRGY ÚT ÉS KOSSUTH LAJOS UTCA KÖZÖTTI SZAKASZÁNAK FELÚJÍTÁSA LAJOSMIZSÉN

Kedvezményezett neve: Lajosmizse Város Önkormányzata

Fejlesztés tárgya: Meglévő belterületi, szilárd útburkolatú útszakasz felújítása

A szerződött támogatás összege: 50.000.000.- forint

A projekt tartalmának részletes bemutatása: Lajosmizse Város Önkormányzata tárgyi pályázat keretében kívánja felújítani a Széchenyi utca Kossuth Lajos utca és a Dózsa György út közötti szakaszát, amely belterületi gyűjtőút körülbelül 360 méter hosszúságú. A fejlesztéssel érintett útszakasz a következő lajosmizsei helyrajzi számokat érinti: 2062/3, 2235 és 2504/3 hrsz. A fejlesztéssel érintett útszakasz az elmúlt fél évszázadban meglehetősen leromlott és az önkormányzat korlátozott erőforrásai nem tették lehetővé az útszakasz burkolatának minőségi újjáépítését. A pályázat keretében az önkormányzat új aszfaltszőnyeg beépítését tervezi.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.11.30.


 

 

Élhető település projekt

Kedvezményezett: Lajosmizse Város Önkormányzata

A fejlesztés tárgya, célja: Jelen projekt komplex projekt megvalósulására irányul, mely tartalmazza a Zöld város projekt II. ütemének folytatását, vagyis cél a belváros és tágabb környezetének meghatározó közterületeinek megújulása, az 5. sz. főút melletti kerékpárút fejlesztése, a művelődési ház színháztermének felújítása. A fejlesztés eredményeként 10.000 nm zöldfelület újul meg.

A szerződött támogatás összege: 845.000.000.- forint

PROJEKT TARTALMÁNAK RÉSZLETES BEMUTATÁSA

Meglévő belterületi kerékpárút rekonstrukciója

A meglévő kerékpárút az 5-ös számú főút szelvényezés szerinti bal oldalán húzódik; Önkormányzati kezelésben ennek a lakott területen belüli szakasza van. A belterületi szakasz kb. 2,8 km hosszú. Ennek állapota változó, a burkolat sok helyen leromlott, az út melletti területek szintjei nem megfelelőek, ezért a vízelvezetés is sok helyen megoldatlan. A rekonstrukció során törekedni kell a komplex felújításra: a burkolat cseréje, pótlása mellett - ami kb. 2,3 km hosszon indokolt, kb. 2 m szélességben -, a vízelvezetés megoldására és a zöldfelületek felújítására, pótlására.

Eredeti Zöld Város terv szerint: Központi park, elmaradt keresztirányú sétányok burkolása

Az elmaradt beruházási elemek közül burkolattal el kell látni azokat a sétányszakaszokat, ahol ezt a forgalom indokolja, és burkolással, vagy más módon rendezni kell a többi sétányszakaszt is.

Szabadság téri társasházak és park közötti burkolatkorrekció, központi területen parkolók kialakítása

Jelenleg a társasházak előtt merőleges beállású parkolóhelyek vannak, a park oldalában készült murva szóráson párhuzamos leállás alakult ki, de rendezettlen a közterület és városkép. A burkolatok korrekciójával, kiegészítésével, a helyes közlekedés, parkolás felfestésével kb. 30 db, azaz kb. + 20 parkolóhely alakítható ki.

Dózsa György út melletti területekről általában

A spontán kialakult parkolók kiszorították a központi területekről a zöldfelületet, helyenként nehezítve, ellehetetlenítve a kerékpáros, illetve gyalogos forgalmat. A kerékpáros és gyalogos forgalom a jelenlegi keskeny járdán egymást zavaró használati mód, amin a burkolat differenciált bővítésével mindenképpen szükséges javítani. Ezen túl a kapubehajtók is rendezendők. A számos helyen hiányzó platánok pótlását meg kell vizsgálni, ha kertészeti vélemény alapján lehetséges a pótlásuk, úgy indokolt a fasor kiegészítésére törekedni. A fenti folyamatok az 5-ös főút meglévő árokrendszerét is érintették, sok helyen megszüntetve azt, illetve a burkolásokkal tovább szűkült a csapadékvíz elszikkadásának lehetősége. A burkolatok visszabontásával, zöldfelületek visszaállításával a csapadékvíz szikkasztás feltételei javulnak. Ahol lehetséges, törekedni kell a zöldfelületek alatt szivárgómezők létesítésére, azaz a csapadékvíz helyben tartására. Ezzel egyidejűleg meg kell vizsgálni a főút melletti épületekről a közterületre érkező csapadékvíz kezelésének módját is.

Béke lakótelepi játszótér

A régóta fejlesztésre váró játszótér parkosítása, játszóelemekkel való felszerelése indokolt.

Radnóti téri játszótér

A régóta fejlesztésre váró játszótér parkosítása, játszóelemekkel való felszerelése indokolt.

Extrém sport lehetőség

Az extrém sportok szóba jöhető fajtái: skatepark, pumpapálya. A megfelelő sport- és hozzá való pályafajta, továbbá a végleges helyszín kiválasztása további mérlegelést, lakossági egyeztetést igényel.

Futópálya

Visszatérő lakossági igény a burkolt futópálya.

ÚTÉPÍTÉS: Kodály Zoltán utca

Meglévő földút szilárd burkolattal történő ellátása tervezett, tekintve, hogy jelentős forgalmú városrész közlekedésfejlesztéséhez elengedhetetlen a fejlesztés.

Művelődési Ház Színházterem felújítás II. üteme

A színházterem belső helyiségeinek felújítása szükséges, többek között:

 • akadálymentes ülőhelyek kialakítása,
 • új falburkolat kialakítása,
 • színpad nézőtér felőli feljárataitok új fa szerkezetű lépcsőkkel való kialakítása,
 • szellőztető berendezés kiépítése,
 • A színpad területének növelése és jobb kihasználhatósága érdekében a színpad mögötti és körüli területek átalakítása.

A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2025.12.31.

 

3306954305 „Lajosmizse város külterületi helyi közútjainak fejlesztése”

Kedvezményezett neve: Lajosmizse Város Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: „Külterületi helyi közutak fejlesztése”, VP6-7.2.1.1-21

A projekt címe, azonosító száma: „Lajosmizse város külterületi helyi közútjainak fejlesztése”, 3306954305

A szerződött támogatás összege: 299.807.722.- forint

A támogatás mértéke: 95 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.04.30.

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

 

A beruházás során Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában lévő külterületi útszakaszok felújítása történik. Az építés nem engedélyköteles tevékenység. Az érintett útszakaszok Lajosmizsétől északra találhatók, főként mezőgazdasági célú, jelenleg kopott aszfaltburkolattal ellátott útszakaszok. Megvalósítás helyszínei: Lajosmizse 0320 hrsz. és 0343 hrsz. Jelen projekt keretében az útszakaszok 5 cm AC-16 jelű aszfaltréteget kapnak a korábbi aszfaltréteg marása után, padkarendezéssel és kétoldali árokkal. Jelenleg meglévő útburkolat az 1980-90-es évek fordulóján épült aszfalt. Az állapotuk nagyon leromlott, kátyús, jelentősen kopott felületűek. Egyik útszakasz esetében sem látható szikkasztó árok, illetve rendezett padka. A beruházás részeként mindkét útszakasz 5 cm vastagságú AC-16 jelű aszfaltréteget kap, a jelenlegi aszfalt marása után. A 0343 hrsz szakasz egyoldali 2% eséssel fog rendelkezni, míg a 0320 hrsz útszakasz kétoldali 2%-os eséssel. A 0343 útszakasz koronaszélessége 6 m, útburkolat szélessége 4 m. A 0320 hrsz útszakasz koronaszélessége 7 m, útburkolat szélessége 5 m. Mindkét útszakasz 1-1,2 méter padkával lesz ellátva 5%-os oldaleséssel. Az útszakaszok mellett kiépítésre kerül mindkét oldalon szikkasztó jellegű rézsűalakú (6/4 részűhajlású) földárok. A fejlesztés - útburkolati felújítás lévén- építési engedélyhez nem kötött tevékenység, a projekt vízjogi létesítési engedélyhez szükséges tevékenységet nem tartalmaz. A projekt eredményeként lehetővé válik az alapvető szolgáltatások könnyebb elérése, ezáltal ez a vidéki térség gazdasága fellendül.

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02085 - XXVIII. Lajosmizsei Napok

XXVIII. Lajosmizsei Napok

A kedvezményezett neve: Lajosmizse Város Önkormányzata

A projekt címe: XXVIII. Lajosmizsei Napok

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.30.

Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02085

A szerződött támogatás összege: 14.880.145,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretében 3 napon keresztül, 40 különböző program során, 3300 látogatóval.

XXVIII. Lajosmizsei Napok keretében

2021. augusztus 20. (péntek)

08.00 Szent István király ünnepi szentmise a Szent Lajos Római Katolikus Templomban

10.00 SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPSÉG

Ünnepi köszöntőt mond dr. Salacz László országgyűlési képviselő

Ünnepi Műsor Sasvári Sándor közreműködésével

Szakmai kitüntető díjak, elismerő oklevelek és környezetvédelmi díjak átadása

A műsor után, a művelődési ház előtt a Szent István-szobor koszorúzása.

Helyszín: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

18.30 Ünnepi szentmise a MAGYAR HAZÁÉRT a Szent Lajos Római Katolikus Templomban

Augusztus 21. (szombat)

Helyszín: Iskola-tó

09.00 XXVIII. Lajosmizsei Napok megnyitója

II. Benke Laci bácsi Emlékverseny megnyitója

•          Bográcsban készített ételek versenye

•          Sós sütemények versenye

09.40-10.00 Reggeli torna, bemelegítés a FŐNIX DANCE EGYESÜLET táncosának közreműködésével

10.00-12.00 Sportvetélkedők:

•          Kerékpár ügyességi verseny gyerekeknek

•          Aszfaltkréta rajzverseny

•          Sakkverseny

•          Roller verseny

•          Puszta Olimpia - Ügyességi sportverseny gyerekeknek

•          Kispályás labdarúgó kupa

10.10 Művészeti csoportok fellépése:

•          Mizsei Vadrózsák

•          Szenior örömtánc

10.00-17.00 Mesevilág játéksziget:

-Népi játékok

-Arcfestés

-Lézerharc - mobil pálya

-Arcfestés 10-13 óráig

-Csillámtetoválás 14-17 óráig

-Légvár

-Mesebusz

-Retro Tűzoltó

-Katonai toborzó – fegyversimogató

10.00 Traktor és veteránjármű kiállítás, találkozó

10.30 Zenés veteránjármű, motor és traktor felvonulás a Budapest Marching Jazz Band közreműködésével

Traktor szépségverseny

Veteránjármű szépségverseny

11.00 Erdei történet című bábelőadás (Fabula bábszínház)

12.00-14.00 Ebéd

14.00 Bográcsos Főzőverseny és a Sós sütemények versenye eredményhirdetés

Sport- és ügyességi vetélkedők eredményhirdetése

16.00 Brumi kalandjai című bábelőadás (Fabula Bábszínház)

17.00 Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar gyermek műsora

18.00 Operett műsor Kónya Krisztina, Szegedi Nemzeti Színház magánénekese közreműködésével

19.00 Lajosmizsei Kutyakiképző Iskola bemutatója

19.40 Tűzzsonglőr bemutató

20.00 Csík zenekar koncertje

22.00 Tűzijáték

22.20 Utcabál a Retróleum Zenekar közreműködésével

Kirakodó vásár, kézműves foglalkozások, mini vidámpark, arcfestés, csillámtetoválás lézerharc pálya, büfé az Iskola-tónál.

 

Augusztus 22. (vasárnap)

10.00 Új kenyérért hálaadó úrvacsorás istentisztelet

Hsz: Református Templom

16.00 Nagy akarok lenni című bábelőadás (Fabula Bábszínház)

17.00 Gergely Róbert koncertje

19.00 BIKINI koncert

A projekt legfontosabb célja: a társadalmi együttműködés erősítése a hagyományos, kulturális és közösségi rendezvények, rendezvény sorozatok szervezésén keresztül. Olyan kulturális és szabadidős rendezvények szervezünk, amelyeknek közösségformáló ereje hozzásegít a település lakosságának és közösségeinek összekovácsolódásához. A megrendezésre kerülő rendezvények esetében a magasabb színvonal elérése a cél.

A helyi előadó művészek, együttesek, tánccsoportok, bemutatkozási lehetőség biztosítása, ezáltal erősítve a helyi identitást. A Helyi Fejlesztési Stratégia hatékony és tudatos megvalósításával célunk a település lakosságának bevonása a programokba, rendezvényekbe.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.30.

Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02085

SECAP-OK KIDOLGOZÁSA BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN

Projektazonosító: TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001
Támogatás aránya: 100%
Megvalósítás vége: 2022. június 30.
 
A projekt célja:
A fogyasztói szokások alakítói és az energiafelhasználás káros anyag kibocsátásának okozói mi magunk vagyunk, így a lehetőség is a mi kezünkben van, hogy életterünket alakítsuk. Az akcióterv elfogulatlan, statisztikai és tényadatokon alapuló áttekintést nyújt az önkormányzatok számára a különböző szektorok energiafogyasztásáról és szén-dioxid-kibocsátásáról. Ezáltal már rövid távon is jó alapul szolgál beruházások tervezéséhez is.
A fenntartható energia akcióterv célja, hogy helyi szintű energetikai stratégiát nyújtson az adott településnek, majd javaslatokkal növelje azok ellátásbiztonságát és versenyképességét. A két alapvető eszköze az energiahatékonyság fokozása a jelenlegi életminőségünk megtartása mellett, majd az így kapott fogyasztás kielégítés minél nagyobb arányban megújuló energiaforrások felhasználásával. A valódi cél egy olyan élettér megalkotása, mely az élővilág minden értékének megőrzésével hosszú távú boldogulást kínál mindannyiunknak.
 
A projekt tartalmi elemei:
Jelen projekt keretében elkészül a konzorciumi partnerek: Baja Város Önkormányzat, Kalocsa Város Önkormányzata, Kiskőrös Város Önkormányzata, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, Kiskunhalas Város Önkormányzata, Kiskunmajsa Város Önkormányzata, Lajosmizse Város Önkormányzata és Tiszakécske Város Önkormányzata Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve (a továbbiakban: SECAP; Sustainable Energy and Climate Action Plan).
 
A TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívás keretében lehetőség van a megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek:
- Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület,
- Kiskunok Vidékéért Egyesület,
- Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület,
- Kolon Menti Leader Egyesület,
- Üde-Kunság Vidékfejlesztési Egyesület,
- Szabadszállási Gazdakör
 
SECAP-jainak az elkészítésére is, de mivel ezek a szervezetek nem lehetnek konzorciumi partnerek, részükre a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat készítteti el.
 
A projekt várható eredményei:
A konzorciumi partnerek esetében a SECAP-ok a települések belterületére készülnek, míg a megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek esetében a vidékies térségekre kiterjedve (a konzorciumi partnerek külterületeit is beleértve) készülnek el az Akciótervek, ezzel elkerülve az egyes dokumentumok között az átfedést. A kidolgozásra kerülő SECAP-ok a Polgármesterek Szövetségének módszertana szerint készülnek el. A SECAP-ot készítő önkormányzatok vállalják, hogy saját CO2 kibocsátásukat 40%-kal mérséklik 2030-ra, egy tetszőlegesen választott, 1990 utáni kezdőállapothoz képest.

___________________________________________________________________________________________________________

Elfogadásra került Lajosmizse Város Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve (SECAP)

 
A 84/2022. (V.26.) önkormányzati határozattal elfogadásra került Lajosmizse Város Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve (SECAP).

___________________________________________________________________________________________________________

Lajosmizse Város Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervének (SECAP) társadalmi egyeztetési változata

Az éghajlatváltozás a 21. század egyik legsúlyosabb, szerteágazó környezeti és egészségügyi következményekkel járó problémája, ezáltal a jelen (és jövő évtizedek) egyik legfontosabb gazdasági és társadalompolitikai kihívásának tekinthető. Hatásai a gazdasági élet számos területén és az emberek mindennapjait érintően is érvényesülnek. Hazánk az Európán belüli helyzetéből (medence jelleg) adódóan is igen érzékenyen reagál a globális tendenciákra. A legfrissebb regionális klímamodellek szimulációs eredményei is azt mutatják, hogy a hőmérsékletben egyértelmű emelkedés várható az elkövetkező évtizedekben, ugyanakkor a csapadék mennyiségében ‒ bár itt a kép jóval összetettebb ‒ éves szinten kisebb, a nyári időszakban jelentősebb mértékű csökkenés prognosztizálható.

Bács-Kiskun megye térsége a Kárpát-medencén belül a klímaváltozás hatásai által fokozottan veszélyeztetett térségek közé tartozik: a szimulációk szerint ugyanis az ország keleti és déli területein kell a legnagyobb mértékű melegedéssel számolni. Hasonlóan kedvezőtlen tendenciát mutatnak a csapadék eloszlására és mennyiségére vonatkozó eredmények is. Bár a csapadékviszonyok várható változásának előrejelzésében nagy a bizonytalanság, az egyértelműnek látszik, hogy a tendenciózusan emelkedő hőmérséklet mellett romló vízgazdálkodási mutatókkal kell szembenéznie a térségnek.

Lajosmizse Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (a továbbiakban SECAP) elkészítése során célul tűztük ki, hogy kiterjedt helyzetelemzés során elkészítjük a település 2012-re, mint bázisévre és a jelenre számított üvegházhatású gáz mérlegét (a továbbiakban ÜHG leltár) azonosítjuk a legfontosabb mitigációs fókusz pontokat, feltárjuk a legfontosabb éghajlat-változási problémaköröket és hatásviselőket, valamint az adaptáció térségi lehetőségeit. Ez az elemzés kitér mind a környezeti elemek, mind a települési és épített környezet állapotára, mind pedig a társadalmi hatásokra. Ennek segítségével azonosítottuk azokat a legfontosabb problémákat, amelyek a település adottságaiból adódóan a jövőképet meghatározzák, majd megfogalmaztuk azokat a települési szinten értelmezhető intézkedéseket, amelyek a kijelölt célok eléréséhez különböző időtávokon elvezethetnek. 

 

Elkészült a település SECAP-jának egyeztetési változata, mely az alább csatolt dokumentumok között megtalálható.

Véleményét, javaslatát, észrevételeit 2022.04.14.-04.24 között fogalmazhatja meg az alább csatolt adatlapon. A kitöltött adatlapot a horvath.sandor@lajosmizse.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni!

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 – LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA SZÍNHÁZTERMÉNEK FELÚJÍTÁSA

Kedvezményezett neve: Lajosmizse Város Önkormányzata

A projekt címe: Lajosmizse Város Művelődési Háza

és Könyvtára Színháztermének felújítása

A szerződött támogatás összege: 70.119.854.- forint

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának a bemutatása: A projekt által az 1961. évben épült régi kultúrház mozi- és színházterme teljes fejlesztési igényének első üteme kerülne megvalósításra 400 m2 területen, amelynek eredményeként Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára egy felújított színházteremmel rendelkezne, amely megfelelne a mai kor igényeinek. Az igényelt támogatás összegből 70.113.387.- forintot a pályázó az önállóan támogatható tevékenységek közül az épület felújítására (mozi- és színházterem) kívánja fordítani kivitelezési tevékenységgel kapcsolatosan. A fejlesztés a nézőtéri padozat átalakítását - cseréjét, a nézőtéri székek cseréjét, a nézőtéri álmennyezet felújítását, a nézőtéri nyílászárók cseréjét, a hangosítási rendszer kiépítését, és a vezérlő helyiség kialakítását foglalja magába. Továbbá az igényelt támogatásból az önállóan nem támogatható tevékenységek közül a kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységekkel kapcsolatosan a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására (C-típusú tájékoztató tábla) az önkormányzat 6.467.- forintot kíván fordítani.

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2022.03.31.

Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755

 

 

 

TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 - ÚJ BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK LÉTESÍTÉSE LAJOSMIZSÉN

Kedvezményezett neve: Lajosmizse Város Önkormányzata

A projekt címe: Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén

A szerződött támogatás összege: 281.086.155.- forint

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának a bemutatása: A projekt keretében 1 db újonnan létrehozott bölcsődei állátást nyújtó intézmény kerül kialakításra, amely intézmény 2 csoportszobájában 28 fő 0-3 éves gyermek elhelyezése lesz biztosított. A projekt tartalmazza a beruházás építési költségeit, valamint a teljeskörű bölcsődei gondozás-neveléshez szükséges berendezései tárgyak, bútorzatok, eszközök, fejlesztő eszközök és a melegítő konyha kialakításához szükséges komplett konyhatechnológia beszerzésének költségeit.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.08.15.

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039

 

 

Klíma projekt

Projekt címe:

Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén

Azonosító szám: KEHOP-1.2.1-18-2018-00174

Kedvezményezett: Lajosmizse Város Önkormányzata

Támogatási összeg: 19.999.423.- forint

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt megvalósítás kezdete: 2020. február 1.

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. június 3.

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt során elkészül a város Klímstratégiája, a helyi klmaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, valamint széleskörű szemléletformálási programok valósulnak meg az alábbi tevékenységek által:

- 5 darab 1 napos rendezvény, különböző célcsoportok bevonásával a klímaváltozással kapcsolatos összefüggések és problémák felismertetése, érzékenyítés és a klímaváltozást csökkentő megoldások feltárása és a jó  gyakorlatok megismertetése céljából;

-  2 térségi rendezvényen való megjelenés, önkormányzati stand felállítása a klímaváltozás témájához szorosan kapcsolódó programokkal, bemutató elemekkel. Rajzverseny keretében projekt – logó tervezése gyermekek részére, ezzel is formálva a fiatal, befogadó lakosság szemléletét;

- Tájékoztató előadások/workshopok szervezése és lebonyolítása a projekt keretében megvalósuló szemléletformálással érintett település(ek) intézményeinek a (polgármesteri hivatal, iskola, óvoda, katasztrófa védelem, vízgazdálkodás stb.) döntéshozói és munkavállalói számára. Ennek keretében 2 alkalommal konferencia és félévente kerekasztal beszélgetések kerülnek megrendezésre;

- Projektspecifikus diákprogram, "az év diák klímavédelmi nagykövete" verseny meghirdetése 2 korcsoport számára;

-  Székesfehérvári passzívházba történő tanulmányi kirándulás és szemléletformálási programok szervezése 2 alkalommal;

-  Ismeretterjesztést célzó kiadványok készítése, terjesztése.

___________________________________________________________________________________________________________

Elfogadásra került Lajosmizse Város Klímastratégiája

 

___________________________________________________________________________________________________________

Klímastratégia Társadalmi egyeztetése

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 154/2020. (X.15.) határozatával elfogadta és társadalmi egyeztetésre bocsájtotta Lajosmizse Város Klímastratégiáját, mely ide kattintva érhető el.

A stratégiával kapcsolatos észrevételeket, kiegészítéseket a horvath.sandor@lajosmizse.hu e-mail címre várjuk.

 

___________________________________________________________________________________________________________

Pályázati Felhívás

 

Logó-, fotó és rajzpályázat éghajlatváltozás és klímavédelem Lajosmizsén témakörben általános és középiskolák, illetve a rajzpályázat esetében óvodások részére

Lajosmizse Város Önkormányzata a Klímabarát Települések Szövetségével konzorciumban „Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén” címmel (projektazonosító: KEHOP-1.2.1-18-2018-00174) sikeresen pályázott a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében, így közel 20 millió forint vissza nem térítendő támogatásból helyi klímastratégia kidolgozására, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálási programok megvalósítására kerül sor.

A projektről bővebb információt a www.lajosmizse.hu oldalon a KLÍMA PROJEKT menüpontban olvashatnak

        1. A pályázat kiírója, szervezője

A logó-, fotó és rajzpályázat éghajlatváltozás és klímavédelem Lajosmizsén témakörben Lajosmizse Város Önkormányzata és a Klímabarát Települések Szövetsége, mint a fent hivatkozott KEHOP-1.2.1 pályázatot konzorciumban megvalósító Projektgazdák által kerül kiírásra és lebonyolításra. A pályázat megvalósításában részt vesz továbbá a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. és a Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. mint szakmai együttműködő partner.

        2. ​A pályázatról

2020-ra a klímaváltozás lett az egyik legkiemeltebb globális környezeti probléma a Földön. Ennek több hatását már évek óta érzékeljük, láthatjuk: a Föld átlaghőmérséklete nő, ezáltal a sarki és magashegységi jégtakarók és gleccserek olvadnak, felületük csökken, hatásaként emelkedik a tengerszint, emellett egyre több a szélsőséges időjárási jelenség és természeti katasztrófa, melyek a klímaváltozással hozhatók összefüggésbe.

A legtöbb tudományos kutatás alapján a Föld klímájának jelenlegi változását – mely alapvetően természetes folyamat is-, jelentős mértékben az emberi tevékenységek során kibocsátott üvegház hatású gázok okozzák. Ilyen ÜHG például a szén-dioxid, nitrogén-oxid, metán és vízgőz is.

A klímaváltozás, mint globális környezeti probléma a lakosságot és ezen belül az óvodás és iskolás korosztályt is érinti, így a fent hivatkozott projekt keretében Lajosmizse város és térségének óvodái, általános és középiskolái részére különböző pályázatok és tanulmányi versenyek kerülnek kiírásra, melyek közül elsőként a város és környező településein működő óvodák esetében rajzpályázat, illetve általános és középiskoláknak szóló logó-, fotó- és rajzpályázat kerül kiírásra.

        3. Főbb pályázati információk

Pályázók köre

Lajosmizse település és térségének (környező települések) óvodásai, általános- és középiskolás, nappali, esti, levelező hallgatói, akik rendelkeznek magyarországi lakcímmel.

Pályázat tárgya

A pályázat témája az éghajlatváltozás és a klímavédelem, melyhez kapcsolódva, az alábbi választható altémákban várunk pályaműveket benyújtásra.

Logó pályázat keretében:

 • a klímavédelemhez és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó (lásd. 2. pont), a projekt arculatát meghatározó logó elkészítése

Fotó pályázat keretében:

 • Megújuló energiaforrások Lajosmizsén: az érintetlen környezetben rejlő energiákat, a bennük rejlő lehetőséget, potenciál bemutatása. (pl. a nap, a föld, a víz, a szél, vagyis a megújuló energiaforrások erejét, vagy éppen szépségét bemutató alkotások)
 • Figyelemfelkeltő fotók a hulladékkezelés témakörében (figyelemfelhívás pl. az illegálisan elhelyezett hulladékok ellen, figyelemfelhívás a szelektív hulladékgyűjtés vagy az anyaghasználat csökkentése érdekében
 • Az éghajlatváltozás hatása a mezőgazdaságra – a szélsőséges időjárási jelenségek azaz az éghajlatváltozás hatásai a környezetünkre és azon belül a mezőgazdaságra (pl. aszály, belvíz stb.)

 

Iskolai rajzpályázat keretében:

 • A települési vízfelületek szerepe a klímavédelemben - Összefog a családunk a klímaváltozás ellen: Hogyan takarékoskodunk a vízzel
 • Megújuló energiaforrások Lajosmizsén: az érintetlen környezetben rejlő energiákat, a bennük rejlő lehetőséget, potenciál bemutatása. (pl. a nap, a föld, a víz, a szél, vagyis a megújuló energiaforrások erejét, vagy éppen szépségét bemutató alkotások)
 • Az éghajlatváltozás hatása a mezőgazdaságra – a szélsőséges időjárási jelenségek azaz az éghajlatváltozás hatásai a környezetünkre és azon belül a mezőgazdaságra (pl. aszály, belvíz stb.)
 • Egyes növények és állatok szerepe a klímavédelemben: A méhek szerepe a élővilágban – ültess fűszernövényeket a kertben!

 

Óvodai rajzpályázat keretében:

 • Összefog az óvoda a klímaváltozás ellen: Faültetés a kertben. Miért fontos a fa?
 • Összefog a családunk a klímaváltozás ellen: Komposztláda építés a kertben. Miért jó komposztálni?
 • Összefog az óvoda a klímaváltozás ellen: Melyik kukába mit dobunk? Avagy a szelektív hulladékgyűjtés tudománya.

 

 1. Pályázati lépések, a pályázat tartalma
 2. 1. A pályázat elkészítésének lépései:
  1. A versenyben való részvétel feltétele, minimum 1 db a pályázatnak megfelelő pályamű, amely a klímaváltozással kapcsolatos fenti altémák bármelyikével kapcsolatos vizuális alkotás (logó, rajz, fotó, montázs, plakát stb.).
  2. Az alkotásokat bármilyen technikával kézzel vagy digitálisan, fekete-fehér vagy színes formátumban is el lehet készíteni, melyeket digitális formában szükséges benyújtani.
 1. 2. A pályázatot az alábbi kategóriákban hirdetjük meg:
  1. óvodai rajzpályázat
  2. általános iskola alsó tagozat rajzpályázat
  3. általános iskola felső tagozat logó, fotó és rajzpályázat
  4. középiskola logó, fotó és rajzpályázat
 1. 3. Benyújtással kapcsolatos információk
 • Benyújtási határidő: minden altéma esetében: 2021. január 8.

 • Egy adott pályázó maximum 1 db pályázati művel pályázhat altémánként.
 • A pályaműveket a fenti határidőig kell digitálisan megküldeni a lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail címre, kérjük a tárgyban „klímaprojekt” megnevezést feltüntetni
 • A pályaművekhez tartozó adatvédelmi és szülői hozzájáruló nyilatkozatot (1. sz. melléklet) kitöltve és aláírva kérjük digitálisan (szkenelve) megküldeni a lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail címre, és személyesen vagy postai úton is kérjük benyújtani az Önkormányzat részére.
 • A pályaművet beküldő elektronikus levélben az alábbi adatok megadása szükséges:
 • a pályamű címe,
 • a pályázó tanuló, intézmény és osztály megnevezése,
 • a tanuló e-mail címe
 • osztályfőnök neve, és elérhetőségei (e-mail címe, telefonszáma)
 • kitöltött, aláírt nyilatkozat az 1. sz. melléklet szerint.

 

A pályázatba nem kerülnek értékelésre azon pályázati művek, amelyek nem felelnek meg a fenti követelményeknek és / vagy a beküldő tanuló(k) nem teljesíti(k) a pályázat részvételi feltételeit, illetve amelyekhez nem nyújtották be az 1. sz. nyilatkozatot.

        5. Értékelés

A pályaművek értékelése objektív. Az értékelést egy szakértői zsűri végzi melyet egy – a klímavédelmi szakmai grémium (települési klímavédelmi kerekasztal) tagjai és a pályázatban szakmai együttműködőként közreműködő szervezetek témában jártas szakértői alkotnak.

Az értékelés szempontjai:

 • a témaválasztás eredetisége, reflexió szintje a témára
 • az üzenet eredetisége, komplexitása
 • a kidolgozás vizuális-grafikai elemeinek minősége,
 • alkalmazott technikák sokrétűsége 
 • a helyi kérdések, problémák, beépítése

Értesítés

A díjak átadására ünnepélyes keretek között kerül sor, melynek pontos időpontjáról és helyszínéről a díjazottakat a pályázat kiírója külön értesíti.

        6. Díjazás

Valamennyi résztvevő emléklapban részesül. A kategóriánként 1-3 helyezettek ajándékcsomagban részesülnek.

 1. helyezett 30 000 Ft értékben
 2. helyezett 20 000 Ft értékben
 3. helyezett 10 000 Ft értékben

 

A legjobb alkotások bemutatására lehetőséget biztosítunk.

        7. További információ, elérhetőség

A pályázatokról bővebb információt a www.lajosmizse.hu oldalon a KLÍMA PROJEKT menüpontban olvashatnak.

További információ kérhető: Kasnyikné Földházi Tünde (kornyezetvedelem@lajosmizse.hu, +36 76 556 148)

 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

A 2021. szeptemberéig történő projekt megvalósítási időszakban az Önkormányzat célja a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló tevékenységek kereteinek, peremfeltételeinek biztosítása, helyi szintű klímastratégiai dokumentum kidolgozásával. 

Ahhoz, hogy a stratégia teljes lehessen, egy szemléletformáló kérdőív kitöltésére szeretnénk kérni Önöket. A kérdőív az alábbi linkre kattintva tölthető ki:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY0MGg4FwsHDZO3To_LLi52c8UktAWbuo5jusodc-9zF1_kg/viewform

TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 - Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén

Projekt címe:

Önkormányztai épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén

Azonosító szám: TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052

Kedvezményezett: Lajosmizse Város Önkormányzata

Támogatási összeg: 54.000.000 forint

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt megvalósítás kezdete: 2018. április 1.

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. június 30.

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében a Lajosmizse Dózsa György út 100. szám alatti épület energetikai korszerűsítése történik meg a külső nyílászárók cseréjével, a homlokztati falak és a padlásfödém szigetelésével, valamint új fűtési rendszer kiépítésével.

 

Megkezdte működését a Kormányablak a volt Sury iskola felújított épületében

2019. június végén kezdődött meg a Kormányablaknak helyet adó épület felújítása, átalakítása, melyre Lajosmizse Város Önkormányzata 54 millió forintos Európai Uniós támogatást nyert a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 azonosító számú pályázatával és több, mint 76 millió forintos saját forrást rendelt hozzá.

A részben pályázati forrásból, önkormányzati költségből és a Kormány több, mint 20 millió forintos támogatásával felújított épületben 2019 októberétől Lajosmizse és a környékbeli települések lakosai már helyben tudják ügyeiket intézni a Kormányablakban.

A fejlesztés keretében sor került a külső nyílászárók cseréjére, a homlokzati falak és a padlásfödém hőszigetelésére, a falak és a padló utólagos vízszigetelésére, a tetőhéjazat cseréjére, új fűtési rendszer kiépítésére, burkolatok cseréjére, a teljes épület klimatizálására és a belső udvar rendezésére.

Az önkormányzat külön figyelmet fordított arra, hogy az épület eredeti külső motívumait megtartsa, így a felújítás keretben a külső dísztő elemek visszakerültek az utcai homlokzatra. 

Az ünnepélyes megnyitón jelen volt Dr. Orbán Balázs parlamenti és stratégiai államtitkár, dr. Salacz László országgyűlési képviselő, Kovács Ernő kormánymegbízott és Basky András polgármester.

"Településünk, Országunk, Európánk jövőképe" Testvértelepülési Találkozó Lajosmizsén

A találkozó legfőbb célja az volt, hogy összehozza a három ország polgárait, megismertetve egymás értékeit, nézeteit, jó tapasztalatait, és ezáltal szorosabb együttműködési lehetőségek  alakíthatóak ki, melyek növelik az európai szintű összetartozás érzését és hosszú távra biztosítják a fenntartható nemzetközi együttműködéseket.

A konferenciák és közös beszélgetések alkalmával nemcsak a múlt megismerése került a középpontba, hanem a múlt azon értékei is a felszínre kerültek, melyek a jelen hétköznapi életünkben is megjelennek, és további iránymutatást adhatnak a jövő felé.

A polgárok legfontosabb üzenete: a nemzetek és a generációk közötti párbeszéd kialakítása és fenntartása alapvető feladatunk, fontos megismertetni és elmélyíteni a fiatalabb generáció számára, hogy az önkéntesen vállalt feladatok építő jelleggel hatnak a társadalomra, egymás segítése és támogatása, a szolidaritás alapvető feladatunk, illetve a jogalkotási folyamatokban való aktív részvétel teheti városunkat, országunkat, Európát még élhetőbbé és jobbá.

TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00010 Konyha komplex fejlesztése Lajosmizsén

Projekt címe:

Konyha komplex fejlesztése Lajosmizsén

Azonosító szám: TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00010

Kedvezményezett: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete

Támogatási összeg: 70.000.000 forint

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt megvalósítás kezdete: 2018. február 1.

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. november 30.

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt során a 6050 Lajosmizse Ceglédi út 1. szám alatt lévő iskolai konyha teljesít belső felújítása, új nagykonyhai eszközök beszerzése, akadálymentesítés.

 

Teljesen megújult az iskolai konyha

A korszerűsítés a TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00010 azonosító számú, „Konyha komplex fejlesztése Lajosmizsén” című pályázat keretében valósult meg.

A beruházást Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete valósította meg nettó 70 millió forintos Európai Uniós támogatással. A fejlesztéshez szükséges további 32 millió forintot Lajosmizse Város Önkormányzata biztosította.

A jelentős átalakítás után korszerű körülmények között indult meg a főzés 2019. szeptember 2-án az iskolai konyhán. Az étkező és kézmosó felújítása mellett a konyhán dolgozók munkakörülményeinek javítása is megtörtént, hiszen a személyzeti öltözők, közlekedők is a mai kor igényeinek megfelelő módon kerültek kialakításra. Az új konyhai eszközök beüzemelése segíti a mindennapos főzés folyamatát.

1825728180 Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejődése érdekében

 

Kedvezményezett neve: Lajosmizse Város Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

A projekt címe, azonosító száma: „Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejődése érdekében”, 1825728180

A szerződött támogatás összege: 87.994.256.- forint

A támogatás mértéke: 85 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31.

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Lajosmizse tekintetében 2 útszakaszt érint a fejlesztés (0271 hrsz és 0260/2 hrsz), amelyek körülölelik L alakban a nagymúltú és gazdasági tevékenységet tekintve igen aktív lajosmizsei vásárteret. Az útszakaszokon jelenleg meglévő útburkolat van, amely erősen felújításra szorul, hiszen elöregedett, kátyús, púpos, tehát tönkrement, biztonságos használatra alkalmatlan. A felújítás összesen 713,03 m hosszú szakaszt érint. A tervezett burkolat felújítás a meglévő útburkolat nyomvonalára épül. Nyomvonal korrekció nem lett tervezve, tehát burkolatszélesítés nem épül, hiszen ez a 2 sávos út kielégíti a „fogyasztói igényeket”. A meglévő útburkolat 5,0 m széles. Szegélyek nincsenek a burkolatszéleken. Az útkorona 8,0 méter széles a meglévő szikkasztóvápákhoz igazodva. Meglévő burkolat szükséges mértékű marása után hengerelt aszfalt kopóréteg készül AC-11 jelű keverékből 6 cm vtg.-ban. Ez alatt épül 2 cm vastagságban az AC-8 jelű kiegyenlítő réteg. A tervezett nyomvonalban ív nincs. Iránytörés van 4 db. A Görgey utca burkolatának végétől (0271 hrsz) a vásártér első kapubejárójáig a szelvényezés szerinti jobb oldalon nemesített padka épül 1,5 szélességben, 20 cm vastagságban, a gyalogos forgalom számára. Az érintett nyomvonalon jelenleg semmilyen műtárgy sincs. Új műtárgy nem került betervezésre. A vásártéri kapubejárók (összesen 6 db) 3,0 méter hosszon, 6,0 méter szélességben, 3,0 méter sugarú lekerekítő ívekkel a fő pályával azonos módon megerősítésre kerülnek. A fejlesztéssel kapcsolatosan egyéb beruházás nem lesz (növény, árok, stb). A felsőlajosi beruházás 3 helyrajzi számot érint (035, 046 és 050). Az első útszakasz (amely az

5-ös út csatlakozásától tart a vasúti átjáróig - 182,55 méter) engedély nélkül végezhető tevékenység során kerül felújításra, ugyanis ott a – lajosmizsei projekthez hasonlóan egy meglévő, de nagyon leromlott állapotú aszfaltrétegre kerül rá egy új burkolat. A tervezett burkolat felújítás a meglévő útburkolat nyomvonalára épül. Nyomvonal korrekció nem lett tervezve. Burkolatszélesítés nem épül. A tervezett útszakasz külterületen helyezkedik el. A meglévő útburkolat 5,5 m széles a teljes hosszon. Szegélyek nincsenek a burkolatszéleken. Az útkorona 9,5 méter széles a meglévő szikkasztóvápákhoz igazodva. A meglévő útburkolat teherbírása jó ezért visszamarás után burkolat-megerősítés épül. Meglévő burkolat torzított keresztszelvényeken ábrázolt mértékű marása után hengerelt aszfalt kiegyenlítő réteg készítése változó, de átlag 2,0 cm vtg-ban, amire 6,0 vastag AC-11 jelű kopóréteg épül. A tervezett útszakaszon jelenleg kiépített zárt csapadékvíz elvezető csatornahálózat nincs és tervezve se lett. Az útburkolat mindkét oldalán meglévő, illetve profilozással felújításra, kialakításra kerülő vápás felületen szikkad el a csapadékvíz. A vasúti átjáró után egy szakasz újra lett aszfaltozva a korábbiakban, így annak felújítása nem szükséges. Ezután az út folytatásában található a 046 hrsz. (050 hrsz.) szakasz, amely 2016. év elején felújításra került (fagyvédő, útalap réteget kapott). Így a jelen projekt keretében ennek aszfaltréteggel történő ellátása történik meg. A már megépült zuzalékolt felület 5,9 méter, az útkorona 7,5 méter széles. Erre épül 5,5 méter széles aszfalt burkolat. Kapubejárók átépítését, felújítását a projekt nem tartalmazza. Az útszakaszon kiépített csapadékvíz szikkasztó útárok rendszer üzemel. A homokos adottságok miatt ez hibátlanul ellátja feladatát. A terület jó szikkasztó képessége miatt nem kell ezen változtatni. Az érintett útszakasz mindkét oldalán van szikkasztó árok. Földmunkát nem kell végezni, mivel az az útalap építésekor már el lett végezve. Az út, szabályozási szélességén belül az útalap építésekor a zöldfelület rendezés is elkészült. A növényzet rendbetétele, illetve fatelepítések már el lettek végezve. A tervezett útszakaszon a földfelszín felett találhatók közmű légvezeték tartó oszlopok és közmű szerelvények. Ezek a helyükön maradnak. Az érintett nyomvonalon jelenleg semmilyen műtárgy sincs. Új műtárgy nem került betervezésre.

A pályázat keretében erő- és munkagép beszerzés is meg fog valósulni mindkét település vonatkozásában. Lajosmizse város esetében 1 traktor és 4 munkagép, Felsőlajos település esetében 1 traktor és 5 munkagép kerül beszerzésre.

A projekt által az önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges, beszerzendő erő- és munkagépek:

 

Lajosmizse Város Önkormányzata részére:

 

-          Chery-Zoomlion RK504 EC fülkés traktor,

-          GardenGo SP 200 hótolólap,

-          COSCO PS 500 típusú sószóró,

-          GardenGo TMC-180 szárzúzó,

-          GardenGo AGL 165 padkakasza

 

 Felsőlajos Község Önkormányzata részére:

 

-          Chery-Zoomlion RK504 EC fülkés traktor,

-          GardenGo SP 200 hótolólap,

-          COSCO PS 500 típusú sószóró,

-          CZTL 250 vonólap (gréder),

-          GardenGo TMC-180 szárzúzó,

-          GardenGo AGL 165 padkakasza.

 

Szennyvízprojekt Lajosmizsén

Tisztelt Lajosmizsi Lakosok!

A "Lajosmizse Város Csatornaháklózatának Kiépítése és Szennyvíztisztító Telepének Bővítése" című projekt, településünk történetének egyik jegjelentősebb beruházása!

A projekt megvalósítására a Környezet és Energia Operatív Programon belül összesen 1 890 593 480 Ft-ot nyert el városunk. Önrészként a teljes költség 15 százalékát kell kifizetniük a lajosmizsei ingatlantulajdonosoknak.

A fejlesztés eredményeként az eddig csatornázatlan területek a korszerű szennyvízelvezetés részévé válhatnak és az egész város zöldebb, élhetőbb lesz. Emellett egy Aurópai Uniós színvonalú szennyvíztelep fog őrködni a természetbe visszabocsátott vizek tisztasága felett Lajosmizsén.

Továábbi információk  a http://www.lajosmizse.szennyvizinfo.hu oldalon találhatók.

TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása

Kedvezményezett neve: Lajosmizse Város Önkormányzata

A projekt címe: Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása

A szerződött támogatás összege: 100 millió forint

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának a bemutatása: A pályázat keretében felújításra kerül hat darab szociális bérlakás a hozzákapcsolódó ingatlan rendezésével, továbbá közösségi ház kialakítását tartalmazza a projekt, közterületen történő környezetrendezéssel és járda- makadámút építésével kiegészítve.

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2019.09.30.

Projekt azonosító száma: TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

 

Kedvezményezett neve: Lajosmizse Város Önkormányzata

A projekt címe: Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

A szerződött támogatás összege: 8.996.395.- forint

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának a bemutatása: Az ASP rendszerhez történő csatlakozás feltételeinek kialakítása a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban és a Felsőlajosi Kirendeltségen.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30.

Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895

TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén

 

 

Kedvezményezett neve: Lajosmizse Város Önkormányzata

A projekt címe: Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén

A szerződött támogatás összege: 60 millió forint

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának a bemutatása: A projekt keretében személyre szabott egyéni fejlesztési tervek alapján, komplex módon javulna a mélyszegénységben élők életszínvonala. A programok között szerepelnek szociális beilleszkedést segítő tréningek, alkotóműhely működtetése, sport- és szabadidő tábor szervezése, foglalkoztatás elősegítése szakmaszerzéssel, pszicho-dráma foglalkozás, egészségügyi programok szervezése, preventív jellegű szolgáltatások, jogi tanácsadás biztosítása, bűnmegelőzési programok szervezése.

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2021.03.31.

Projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001

Fájl: 

TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 „Meserét” Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén

 

Kedvezményezett neve: Lajosmizse Város Önkormányzata

A projekt címe: „Meserét” Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén

A szerződött támogatás összege: 150 millió forint

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának a bemutatása: Az Attila utcai székhely óvoda, a Rákóczi és a Szent Lajos utcai óvodai tagintézmények és a Szent Lajos utcai bölcsődei intézmény felújítása, valamint eszközbeszerzés.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.31.

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008

Fájl: 

„Az ifjúság kezében Európa jövője” – Testvérvárosi Találkozó Lajosmizsén

Lajosmizsén az „Európa a polgárokért program” keretében 2016. augusztus 19-22. között került megrendezésre az „Ifjúság kezében Európa jövője” címet viselő testvérvárosi találkozó a romániai Magyarremete, illetve a szerbiai Palics testvérvárosok részvételével. A külföldi résztvevőkön kívül rengeteg hazai vendég is bekapcsolódott a programokba.

A találkozó legfőbb célja az volt, hogy összehozza a három ország polgárait, megismertetve egymás értékeit, nézeteit, jó tapasztalatait, és ez által szorosabb együttműködési lehetőségek alakuljanak ki, melyek növelik az európai szintű összetartozás érzését és hosszú távra biztosítsák a fenntartható nemzetközi együttműködéseket.

A fiatalság nagy szerepet kapott a találkozó alkalmával, hiszen ők a szó szoros értelmében Európa jövője. A fiatal generációknak a későbbiekben nagy szerepük lesz az EU alakításában.  A programok kiváló alkalmakat teremtettek arra, hogy az európai fiatalokat a kötetlen beszélgetéseken kívül olyan beszélgetésbe is bevonják, melyek az önkéntesség, az Európai Uniós parlamenti választások, európai uniós polgári jogok és a társadalmi szerepvállalás témái köré összpontosuljanak.

A testvértelepülések a találkozó tapasztalatait összegyűjtve és értékelve a jövőben szeretnének több közös projektben részt venni. A találkozó alkalmával elindult a tervezése egy romániai és egy szerbiai kulturális összejövetelnek is.

A hivatalos programok mellett a résztvevők számos szabadidős és kulturális programon is részt vettek, melynek során erősödtek a meglévő kapcsolatos és sok új kapcsolat, barátság alakult ki.

 

A Találkozón készült képek megtekinthetők ide kattinva.

KEOP-5.7.0/15-2015-0034 "Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló, Lajosmizse Rákóczi utca 30. és Attila utca 6. szám alatti óvodák épületenergetikai fejlesztése"

Lajosmizse Város Önkormányzta a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Attila utca 6. és Rákóczi utca 30. szám alatti épületeinek energetikai korszerűsítésére 80.862.679.- Ft Európai Uniós támogatást nyert. A fejlesztés 2015. évben valósult meg.

 

 

 

 

 

 

 

DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 Lajosmizse Város vízvédelmi rendszerének fejlesztése

Lajosmizse Város Önkormányzata a település vízvédelmi rendszerének felújítására 203 824 350 Ft Európai Uniós támogatást nyert. A kivitelezési munkálatokra irányuló szerződés 2013. szeptember 1-jén aláírásra került, így 2013. szeptember 4. napján megkezdődött a 226 471 500 Ft elszámolható összköltségű beruházás.

DAOP-4.2.1-11-2012-0002 Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés-korszerűsítés

Fájl: 

KEOP-4.9.0/11-2011-0072: A Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén

DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja

Lajosmizse Város Önkormányzata a szilárd hulladéklerakó rekultivációjára 101 529 725 forint Európai Uniós támogatást nyert. A kivitelezés 2012. január 12. napján megkezdődött.

 

DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja

Lajosmizse Város Önkormányzata a folyékony hulladéklerakó rekultivációjára 63 951 711 forint Európai Uniós támogatást nyert. A kivitelezés 2012. január 12. napján megkezdődött.

 

Értesítés energetikai és belvízvédelmi pályázatok elbírálásáról

Tisztelt Lakosság!
Nagy örömmel tájékoztatom Lajosmizse város Lakosságát, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata KEOP-4.9.0/11-2011-0072 azonosító számú, „A Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén” című pályázatát az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte.

Tájékoztató: Sikeres pályázat

Tájékoztatás a „Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és
szennyvíztisztító telepének bővítése” című pályázatáról

Tisztelt Lakosság!
Nagy örömmel tájékoztatom Lajosmizse város Lakosságát, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosító számú, „Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése című pályázatát az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte.

Lajosmizsei Önkormányzat gyermekvédelmi pályázata

Lajosmizse Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 5.2.5/08/1/A   kódszámú, Gyermekek és fiatalok integrációs programjai című kiírására pályázatot nyújtott be a gyermekvédelmi komponensben, 2008. szeptember 10-én. „A Lajosmizsei Gyermekjóléti Szolgálat prevenciós célú gyermekvédelmi programjai 2009-2010-ben” című projektterv  megvalósítására 19 997 204 Ft támogatást ítélt oda a Bíráló Bizottság, amely a maximális  elnyerhető 20 millió Ft-ot megközelítő összeg. Pályázatunk az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.