Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

Az általános iskolai beiratkozás időpontjáról

A nevelés-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között - a járási hivatal által közleményben vagy hirdetményben közétett időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal közleménye a mellékletben olvasható.

HIRDETMÉNY AZ ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 3/2017. (II.16.) határozatával meghatározta a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde óvodai  felvételi körzeteit, és a felvétel időpontját az alábbiak szerint:

1. Felvételi körzetek

a) Székhely intézmény, Szent Lajos utcai és Rákóczi utcai tagintézmény felvételi körzete Lajosmizse Város közigazgatási területe,

b) Felsőlajosi tagintézmény felvételi körzete Felsőlajos Község közigazgatási területe azzal, hogy a gyermekek óvodai felvételénél figyelembe veszik a gyermekek lakóhelyét, a szülők munkahelyét, valamint a szülők óvodai felvételre vonatkozó igényét.

2. Óvodai felvétel időpontjai

a) A 6050 Lajosmizse, Attila utca 6. szám alatti székhely intézmény, a Rákóczi utca 26. és Szent Lajos utca 19. szám alatti tagintézmények vonatkozásában:

 2017. április 24.- 2017. április 27.   7.00-16.00 óráig

 Helye: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

  6050 Lajosmizse, Attila u. 6.

 

 

b) A Felsőlajosi Tagintézmény vonatkozásában:

 

 

 2017. április 24.-2017. április 25.   7.00-16.00 óráig

 Helye: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

                   Felsőlajosi Tagintézménye

 6055 Felsőlajos, Óvoda u. 2.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) - (1a) szerinti hirdetmény a mellékletben olvasható.

Szeretettel várjuk Intézményünkbe a leendő óvodásokat!

Tájékoztató az általános iskolai felvételi körzetek kijelőléséről

A nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő - iskola érett gyermekeket a szülő a Járási Hivatal által közleményben vagy hirdetményben közzé tett időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola 1. évfolyamára. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala megküldte tájékoztatóját, valamint a várost érintő körzet leírást, amelyek a mellékletekben megtalálhatók.

A beiratkozás időpontjáról a későbbiekben tájékoztatást nyújtunk a honlapunkon.

 

Megújul a Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszere

Lajosmizse Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Magyar Kézilabda Szövetség OrszágosTornateremfelújítási programjára a Sportcsarnok elektromos hálózatának korszerűsítésére.

A 6,5 millió forintos beruházáshoz az Önkormányzat saját költségvetéséből 2 millió forint önerőt biztosít.

A Magyar Kézilabda Szövetség a pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte.

A felújítási munkálatok 2017. évben valósulnak meg.

Lakossági felhívás

Tisztelt Lajosmizsei Lakosok! 2017. február 13-i napjától az EDF DÉMÁSZ Zrt. megbízásából elkezdődött a város közigazgatási területén a légvezetékek fölé nyúló fák ágainak metszése, gallyazása, a gallyak ledarálásának munkafolyamata. A műveletek elvégzése előreláthatólag 1 hónapot vesz igénybe. Heti alkalommal kerülnek összegyűjtésre a levágott ágak. Kérjük a lakosok szíves megértését és türelmét.EDF DÉMÁSZ Zrt.

Tartalom átvétel