Új buszvárók kerültek kihelyezésre Kecskemét irányában

2016. június 14-én új buszvárók kerültek telepítésre a "Béke lakótelep" és a "Dózsa lakótelep" autóbuszmegálló helyeken. A fejlesztéssel a "Béke lakótelep" lakóinak régóta jelzett igénye teljesült, mellyel egy időben a túloldali buszváró is megújult. Az új utasváró felépítményeket a GREEN-WEST Településfejlesztési és Beruházó Kft. helyezte el az erre a célra kialakított peronokon.
 
 
Fájl: 

A ZEPPELIN LÉGHAJÓ A JÁSZSÁG FÖLÖTT - 1931

Az 1929-es látogatása után két évvel érkezett újabb magyarországi

körrepülésre 1931. március 29-én, vasárnap a "szivar". A Zeppelin

vállalat LZ-127 felségjelű, Graf Zeppelin nevű léghajója

Friedrichshafenből 1931. március 28-án este 11-kor emelkedett a

magasba, fedélzetén 12 utassal, köztük Horthy Istvánnal, Gömbös Gyula

honvédelmi miniszterrel és több újságíróval.

 

A körútról bővebben (budapesti képekkel) a Jászok Egyesülete közösségi

oldalán: http://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu

 

Dajka állás

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szent Lajos utcai tagintézménye dajka munkakör betöltésére.
 
Bővebb információ a csatolmányban olvasható!
Fájl: 

ÚJ KÖNYV A JÁSZOKRÓL - BARNA GÁBOR DEDIKÁL A KÖNYVHÉTEN

ÚJ KÖNYV A JÁSZOKRÓL - BARNA GÁBOR DEDIKÁL A KÖNYVHÉTEN

Az Ünnepi Könyvhét fővárosi eseményeit 2016. június 9. és június 13.
között a Vörösmarty téren rendezik.

A könyvünnepre a Lucidus Kiadó megjelentette tagtársunk, a Jászságért
Díjas Barna Gábor: Táji kapcsolatok, helyi sajátosságok. Néprajzi
írások a jászok és kunok földjéről c. új kötetét.

A szerző június 12-én, vasárnap 12-13 óra között dedikál a Lucidus
Kiadó 25-ös pavilonjánál.

A kiadó könyveit a helyszínen kedvezménnyel árusítja.

További információ (képanyaggal) a Jászok Egyesülete közösségi
oldalán:

http://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu

JÁSZOK EGYESÜLETE

1537 Budapest 114
Pf. 367.

www.jaszokegyesulete.hu
info@jaszokegyesulete.hu
www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu
https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/

Lengyel repülősök emlékművének avatóünnepsége

Köszöntő a lengyel emlékmű avatására

 

Nagy tisztelettel köszöntöm Lajosmizse Város Önkormányzata nevében az ünnepségünkön megjelent lengyel és magyar miniszter urakat, nagykövet urat, magas rangú kedves lengyel és magyar vendégeinket, a sajtó képviselőit és Lajosmizse lakosságát!

1944. augusztus 26-án a 7 lengyel pilóta számára megállt az idő, és nem fejezhették be küldetésüket. Tudták, hogy veszélyes a feladat, amit rájuk bíztak, de abban a hitben és reményben segítethették a Varsói felkelést, hogy a győztes háború után még sok feladat, öröm és egy boldogabb jövő vár majd rájuk.

Az élet azonban másként rendelkezett, hiszen családjuktól, hazájuktól távol leltek örök nyugalomra. Ez azonban nem jelenti azt, hogy tettük, hősiességük feledésbe merült. Egy évvel ezelőtt megkeresett Dr. Karol Biernacki a Lengyel Köztársaság Szegedi Tiszteletbeli Konzulja és kezdeményezte egy emlékmű felállítását a településünk határában hősi halált halt lengyel katonák emlékére. A megbeszélést tett és összefogás követte. A Lengyel állam, a Lengyel Harc és Mártíromság Emlékét Őrző Tanács és Lajosmizse Város Önkormányzatának együttműködésével és támogatásával a mai napon felavatjuk Marek Brzózka szobrászművész alkotását.

Az elkészült emlékmű itt áll előttünk, a magyar Turul és az 56-os emlékmű szomszédságában, városunk központjában, a Szabadság téren.

Jelképes ez, hiszen mindhárom alkotás ugyanazt hirdeti, a hősök tiszteletét, a rájuk való emlékezést, a szabadságért való küzdelmet.

Az új szobor leleplezésével állítsunk emléket örök időkre a pilótáknak, akik meghaltak a lengyel nép szabadságáért! Hirdesse és erősítse a lengyel nemzet iránti tiszteletünket, megbecsülésünket, akikkel 1000 éves történelmi múlt és barátság köt össze bennünket, magyarokat.

Köszönöm mindenki segítő közreműködését, anyagi támogatását, munkáját, hogy a szobor elkészülhetett, az elképzelés testet ölthetett!

Köszönöm kedves vendégeinknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték ünnepségünket és a hősök cselekedetéhez méltóvá tették megemlékezésünket!

                                                                                                                                         Basky András

polgármester

 

 

 

 

Meghívó gazdafórumra

Zöldség, gyümölcs és hús kisfeldolgozó üzem nyílik Lajosmizsén.

Gyermeknapi meghívó

Fájl: 

MEGHÍVÓ A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN LAJOSMIZSE FELETT LELŐTT LENGYEL REPÜLŐSÖK EMLÉKMŰVÉNEK AVATÓÜNNEPSÉGÉRE

Roman Kowalski 

a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete

valamint

Basky András 

Lajosmizse Város Polgármestere

tisztelettel meghívja Önt 

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN

Lajosmizse FELETT LELŐTT

LENGYEL REPÜLŐSÖK EMLÉKMŰVÉNEK

AVATÓÜNNEPSÉGÉRE

Az esemény időpontja:

2016. május 25. szerda, 17.00 óra

Helyszín:

6050 Lajosmizse, Szabadság tér

 

Fájl: 

Meghívó

Fájl: 

Meghívó

Fájl: 

Kecskeméti Járási Hivatal sajtóközleménye

Ügyfélfogadási idő változás az Ingatlan-nyilvántartási valamint Földmérési és Földügyi Osztályon 

Meghívó

Fájl: 

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS

2016. május 21-én (szombat) 9:00 – 13: 00 óráig
a Tűzoltóság udvarán
 
Az elektronikai hulladékok begyűjtését, elszállítását és a törvényi előírásoknak
megfelelő kezelését a FE-GROUP INVEST Zrt. (1108 Budapest, Sírkert u. 2-4.)
vállalkozási szerződés keretein belül TÉRÍTÉSMENTESEN végzi.

Izsák-Kom Nonprofit Kft. lakossági tájékoztatója a közszolgáltatási díjak beszedési módjában történő változásról

Az Izsák-Kom Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt lakosságot, hogy az egy egységes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer kialakítása érdekében az állam létrehozta az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mely a jövőben biztosítja a közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését.

 

A közszolgáltatási rendszer átalakulásával kapcsolatosan fontos hangsúlyozni:

 A hulladékgazdálkodási díj nem változik!

 A hulladékszállítási szolgáltatás színvonala emelkedik.

 Az elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtési rendszer országos lefedettsége nő.

 A műszaki ügyfélszolgálati rendszer a közszolgáltatóknál megmarad.

 

HIRDETMÉNY BÖLCSŐDEI BEÍRATÁSRÓL

                                                         

Tisztelt Szülők!

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde értesíti az érdekelt szülőket, hogy a Bölcsődei Intézményegység  2016/2017. nevelési, gondozási évre beíratás céljából 2016. április 25-26-án  7.00- 16.00 óráig  a várja a kedves Szülőket.

További információk a hirdetményben.

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

Tisztelt Szülők! 

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde értesíti az érintett szülőket/törvényes képviselőket, hogy a 2016/2017. nevelési évre történő óvodai beíratásra  2016. április 25 -28-ig (7.00-16.00 óráig)  kerül sor az óvoda székhelyintézményében.

További információk a hirdetményben.

Tartalom átvétel