Születési név megváltoztatása

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Illetékességi terület:
A névváltoztatásra irányuló kérelmet a kérelmező állandó lakóhelye vagy születési helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél kell benyújtani.
Eljárási illeték:
Első esetben 10.000.- Ft, további esetekben 20.000.- Ft /illetékbélyeg formájában kell leróni!/
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

  • kérelem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, melyet az anyakönyvvezető tölt ki
  • kérelmező születési anyakönyvi kivonata
  • azoknak a személyeknek a születési és házassági anyakönyvi kivonata, akiknek az anyakönyvi bejegyzését a névváltoztatás érinti.
  • személyazonosságot igazoló okmányok.
  • ha élő személy nevét szeretné felvenni, a hozzájáruló személyes megjelenése aláírásra, okiratainak bemutatása
  • kiskorú /korlátozottan cselekvőképes, cselekvőképtelen / esetén a szülők /törvényes képviselők/ okiratai.
  • 14-18 éves gyermek esetén az ő okiratai is.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja
Személyes megjelenése szükséges a kérelmezőnek, a hozzájárulónak, kiskorú névváltoztatása esetén a szülőknek /törvényes képviselőknek/ 14-18 éves korig a gyermeknek is.
Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
Az anyakönyvvezető a benyújtott kérelmet iktatja, és aláírásával hitelesíti a kérelmező és a hozzájáruló adatait és aláírását. A kérelmet és annak mellékleteit felterjeszti az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumba.
A névváltoztatásra vonatkozó kérelem elbírálásáról a minisztérium értesíti a kérelmezőt, illetve névváltoztatás anyakönyvi feljegyzésére illetékes anyakönyvvezetőt.