Izsák-Kom Nonprofit Kft. lakossági tájékoztatója a közszolgáltatási díjak beszedési módjában történő változásról

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Az Izsák-Kom Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt lakosságot, hogy az egy egységes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer kialakítása érdekében az állam létrehozta az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mely a jövőben biztosítja a közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését.

 

A közszolgáltatási rendszer átalakulásával kapcsolatosan fontos hangsúlyozni:

 A hulladékgazdálkodási díj nem változik!

 A hulladékszállítási szolgáltatás színvonala emelkedik.

 Az elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtési rendszer országos lefedettsége nő.

 A műszaki ügyfélszolgálati rendszer a közszolgáltatóknál megmarad.