Hagyatéki ügyek

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az eljárás lefolytatásához, az alábbi iratok beszerzése és bemutatása szükséges.

 1. az elhalt halotti anyakönyvi kivonata
 2. a törvényes örökösök adatai (név, születési hely és idő, lakcím, örökösök adószáma!)
 3. az elhalt házastársának adatai (név, születési idő, anyja neve, lakcím, adószám)
 4. amennyiben végintézkedés, szóbeli végrendelet maradt, annak a személynek  a neve és címe, akinél az megtalálható
 5. amennyiben az elhalt tulajdonában ingatlan vagyon volt, szükséges az ingatlan fekvése szerinti földhivataltól a 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat bemutatása. tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a hagyatéki eljáráshoz szükséges tulajdoni lap másolatot, a halotti anyakönyvi kivonat felmutatása mellett a Földhivatal illetékmentesen adja ki. A helyileg illetékes Körzeti Földhivatal jelenleg Kecskemét Fecske u 25.sz. alatt található.
  A Földhivatal Ügyfélfogadási ideje
  Hétfő:            8-11.30
  Kedd:            8-11.30   13.00-15.00
  Szerda:          8-11.30
  Csütörtök:     8-11.30
 6. Amennyiben a tulajdoni lap másolat szerint az ingatlanra elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve, szükséges a pénzintézet igazolásának, vagy a törlési engedélyének beszerzése.
 7. Nyugdíjas örökhagyó esetében az örökhagyó utolsó havi nyugdíjszelvénye, vagy nyugdíjas törzsszáma
 8. amennyiben az elhalt tulajdonában személygépkocsi vagy más forgalmi engedéllyel rendelkező gépjármű, mezőgazdasági erőgép vagy munkagép volt, szükséges a gépjármű forgalmi engedély bemutatása
 9. amennyiben az elhalt tulajdonában betétkönyv, értékpapir stb. volt, szükséges azok bemutatása is.
 10. temetési számlák
 11. az intézkedő hozzátartozó személyi igazolványa

Az eljárás menete:
-         A hivatal leltárelőadója a bemutatott iratok alapján hagyatéki leltárt készít.
-         A hagyatéki ingatlanok forgalmi értékének megállapítását Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának Adóügyi Irodája végzi.
-         Az adó- és értékbizonyítvány elkészítése után a hivatal a hagyatéki leltárt megküldi a haláleset ideje szerint illetékes közjegyző részére, aki az érintetteket a hagyatéki tárgyalás időpontjáról írásban tájékoztatja.