Házasságkötési eljárás

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Illetékességi terület:
Házasságkötési eljárásra és a házasság anyakönyvezésére az anyakönyvvezető illetékes, aki előtt a házasulók a házassági szándékukat bejelentik.
Eljárási illeték:
Illetékmentes
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

  • érvényes személyi igazolvány/útlevél/, 
  • lakcímigazolvány,
  • születési anyakönyvi kivonat,
  • ha elvált: jogerős bírósági ítélet vagy előző házasságról záradékolt anyakönyvi kivonat,
  • ha özvegy: az elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata,

nem magyar állampolgár házasuló esetén

  • hazai hatósága által kiállított születési anyakönyvi kivonat, OFFI általi fordításban.
  • tanúsítvány, mely szerint személyes joga alapján a Magyarországon tervezett házasságkötésének semmilyen törvényes akadálya nincs (meghatározott országok esetén konzuli felülhitelesítéssel vagy „APOSTILLE”-el ellátva) OFFI általi fordításban.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Személyes megjelenés kötelező