Adócsoport

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Adókötelezettségek (2008. január 1-től)

Adónem

Adóköteles

Adó alanya

Adó alapja

Bevallási határidő

Befizetési határidő

Idegenforgalmi adó

adóköteles az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzati illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Htv1.30.§ ÖR2.2.§

az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. (Adóbeszedésre kötelezett: üzemeltető, fenntartó, szállásadó) Htv.30.§ ÖR.2.§

a megkezdett vendégéjszakák száma

Htv.30.§ ÖR 3.§

tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig

Art3.32.§ (1)

beszedést követő hónap 15. napjáig Art.2.sz. mell. II/A.3/b.

Helyi iparűzési adó

önkormányzati illetékességi területén végzett állandó vagy Htv.35.§ (1) 37.§ (2)

vállalkozó*

Htv.38.§ (2)

a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékévelés az anyagköltséggel Htv.39.§ (1)

adóévet követő év május 31. napjáig (üzleti év esetén az adóév utolsó napját követő 150. napig)

Art.32.§ (1)

március 15. - folyó évi adóelőleg május 31. - előző évi végleges adó és adóelőleg különbözete szeptember 15. - folyó évi adóelőleg december 20.- előleg feltöltés

ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység Htv.35.§ (1) 37.§ (2)

a tevékenység végzésének naptári napjai. Minden megkezdett nap egy napnak számít. Htv.39.§ (2)

a tevékenység befejezésének napja

a tevékenység befejezésének napja Art.2.sz. mell. II/A.2/d

* vállalkozó

-
gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző a személyi jövedelemadóról szóló tv-ben meghatározott egyéni vállalkozó
- személyi jövedelemadóról szóló tv-ben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, ha őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 Ft-t meghaladja
- a jogi személy, ideértve azt is, ha felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.
- egyéb szervezet, ideértve azt is, ha felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.

 


 

Adónem

Adóköteles

Adó alanya

Adó alapja

Bevallási határidő

Befizetési határidő

 
 

Talajterhelési díj

az a környezethasználó, aki a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (kibocsátó) Ktd.72.§a)

az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelvezetést alkalmaz.

Ktd. 11.§ (1)

a szolgáltatott víz mennyisége csökkentve a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével, valamint a szennyvízszállításra feljogosított szervezet által számlával igazoltan elszállított szennyvíz mennyiségével Ktd.12.§ (2)

tárgyévet követő év március 31. Ktd. 20.§ (1)

a határozat jogerőre emelkedését követő 15.nap Ktd.25.§

 

Termőföld bérbeadásból származó jövedelem

a termőföld bérbeadásból származó jövedelem

az a magánszemély, akinek termőföld bérbeadásból jövedelme származik, illetve, ha a jövedelem a kifizetőtől származik, akkor a kifizető az adó alanya

a magánszemély termőföld bérbeadásából származó bevételének egész jövedelme Szja.8 74.§ (1)

magánszemély a megszerzést követő év március 20-ig

Art.176.§ (4) kifizető adóévet követő év február 15-ig

Art.176.§ (9)

magánszemély a megszerzés negyedévét követő hó 12-ig Art.176.§ (7) kifizető a kifizetést követő hó 12-ig

Art. 176.§ (9)

 

Bankszámla számaink:

1.    10402599-00026402-00000004    Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla

2.    10402599-00026403-00000003    Lajosmizse város eljárási illeték beszedési számla

3.    10402599-00026404-00000002    Lajosmizse iparűzési adó beszedési számla

4.    10402599-00026405-00000001    Bírság számla

5.    10402599-00026406-00000000    Késedelmi pótlék számla

6.    10402599-00026408-00000008    Talajterhelési díj elszámolási számla

7.    10402599-00026410-00000003    Ideqen bevétel beszedési számla

8.    10402599-00026413-00000000    Termőföld bérbead. származó jöv. adó beszedési számla

9.   10402599-00026414-00000009    Eqyéb bevételek beszedési számla

10.   10402599-00026415-00000008    Gépjárműadó beszedési számla
 

Kapcsolódó joganyagok:

 1990. évi C.törvény.a helyi adókról

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőtestületének módosított 6/2006(II.16.) rendelete az idegenforgalmi adóról

 

 2017. évi CLI törvény az adógazgatási rendtartásról

 
2017. évi CL törvény az adózás rendjéről  
2017. évi CLIII tövény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról  

 1991. évi LXXXIV.törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról

 

 2003.évi LXXXIX.törvény a környezetterhelési díjról

 
1995.évi CXVII.törvény a személyi jövedelemadóról