%2

Térítési díj befizetés

TÉRÍTÉSI  DÍJ  BEFIZETÉS

A 2023. Június HAVI ÉTKEZÉS

    BÖLCSŐDE,  ÓVODA, ISKOLA FELNŐTT 

IGSZ IRODÁBAN  (Lajosmizse, Ceglédi út 1. sz.)

A lajosmizsei iskolásoknak a https://menza.lajosmizse.hu oldalon belépve a számlák menüpontban kártyával is ki lehet fizetni!

2023. Június  07. – 08.

Pótbefizetés: Június 13.

8.00 – 12.00; 12,30 – 15.00

Kérjük a kedves Szülőket az időpont betartására!     

  Köszönettel: GAZDASÁGI IRODA PÉNZTÁROSAI

 

Hirdetmény tulajdoni helyzet rendezetlensége tárgyában: Lajosmizse 0204/21 hrsz II/10. sorszám 5253/140664 tulajdoni illetősége

Hirdetmény tulajdoni helyzet rendezetlensége tárgyában: Lajosmizse 0204/21 hrsz II/10. sorszám 5253/140664 tulajdoni illetősége
Kifüggesztés napja: 2023.05.25.
Levétel napja: 2023.08.24.

Megrendezésre kerül a 2023. június havi Lajosmizsei Vásár!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lajosmizsei Vásár Árusítóit és Vevőit, hogy Lajosmizsén 2023. június 04-én megtartásra kerül az országos állat- és kirakodó vásár.

 

Továbbá tájékoztatjuk a Lajosmizsei Vásár Árusítóit és Vevőit, hogy a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya tájékoztatása alapján a júniusi vásárban juh, kecske, sertés, ló, nyúl, egyéb előállat, valamint baromfi, galamb, madártojás és kedvtelésből tartott madarak beszállítása ENGEDÉLYEZETT. Az élőállat értékesítése csak érvényes állategészségügyi igazolással, szállítólevéllel történhet! Az élőállat értékesítése során a vásár fenntartója, Lajosmizse Város Önkormányzata nem tartozik felelőséggel, mivel az adás-vétel az árusító és a vevő közötti jogügylet.

 

Felhívnánk a kiskutyát vásárlók figyelmét, hogy kizárólag a bechipezett, 8 hetesnél idősebb, oltási könyvvel rendelkező kiskutyát vásároljanak meg adás-vételi szerződés megkötésével. Egy 8 hetes kiskutyának minimum 1 oltással kell rendelkeznie, és legalább 3-szor le kell, hogy féregtelenítve legyen. A Vevők minden esetben kérjék el az Árusítók elérhetőségét és adatait, a későbbi esetleges reklamáció, probléma esetén.

Lajosmizse Város Önkormányzata pályázatot hirdet parkgondozó és gépkezelő munkakör betöltésére

Lajosmizse Város Önkormányzata

pályázatot hirdet

parkgondozó és gépkezelő

munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama:                Határozatlan időre szóló

Foglalkoztatás jellege:                      Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6050 Lajosmizse város közterülete, közparkjai, ingatlanjai – munkaköri leírás szerint részletezetten.

Ellátandó feladatok:

A közterületek, közparkok és a város ingatlanait érintő fenntartási, karbantartási feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a 483/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet és Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelkezései szerint.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Parkgondozás területén szerzett tapasztalat,
  • „B” kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelent: - traktorvezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, meglévő OKJ-s végzettséget igazoló okiratok másolata, rövid szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: Azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi Ödön Önkormányzati Irodavezető nyújt, a 06-76/556-149-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen, a pályázatnak a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6050 Lajosmizse, Városház tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „parkgondozó”

Az elbírálás módja, rendje:

A pályázatokat Lajosmizse Város Polgármestere, mint munkáltató bírálja el, aki a pályázatot eredménytelennek is nyilváníthatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ www.lajosmizse.hu honlapon szerezhető.

 

2023.05.18.

Testületi ülés dátuma: 
2023.05.18.
Jegyzőkönyv: 
Határozatok: 

Hirdetmény tulajdoni helyzet rendezetlensége tárgyában: Lajosmizse 0352/24 hrsz II/9. sorszám 30/2490 tulajdoni illetősége

Hirdetmény tulajdoni helyzet rendezetlensége tárgyában: Lajosmizse 0352/24 hrsz II/9. sorszám 30/2490 tulajdoni illetősége
Kifüggesztés napja: 2023.05.09.
Levétel napja: 2023.08.08.

Környezetvédelmi Díj elnyerése

Környezetvédelmi Díj elnyerése

Tájékoztatom a Tisztelt Lajosmizsei Lakosokat, hogy 2023. évben is meghirdetésre kerül Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III.20.) önkormányzati rendelete alapján a „Környezetvédelmi Díj” elnevezésű, környezetvédő, városvédő magatartást ösztönző díj.

A Díj elnyerésének módjai:

  1. pályázat benyújtása útján,
  2. Képviselő-testület tagjai, Képviselő-testület bizottságai által tett javaslat útján.

A beadási határidő:

2023. június 01.

A beadás módjai:

A Díj elnyerésére szóló pályázatot, javaslatot kizárólag írásban lehet benyújtani Lajosmizse Város Önkormányzatának címezve levélben (Lajosmizse, Városház tér 1.), vagy e-mailben a lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail címre.

Az a) pont esetén a pályázatnak tartalmaznia kell a bemutatni kívánt lakókörnyezetről és az ingatlan előtti közterület állapotáról készült képeket, rövid leírást a lakókörnyezet-és az ingatlan előtti közterület ápoltságáról, fűvel- és növényekkel való borítottságáról, környezetalakításról és a fenntarthatóságról. Szempont az utcafront helyi építési szabályoknak való megfelelősége, csapadékvíz-elvezetés megoldása.

Az b) pont esetén a javaslatnak tartalmaznia kell a környezet, közterület (utcakép) állapotáról készült képeket, rövid leírást az utcafront városképét pozitívan befolyásoló állapotáról. Szempont továbbá itt is az utcafront helyi építési szabályoknak való megfelelősége, csapadékvíz-elvezetés megoldása.

Díjazás:

A díjazottak „Környezetvédelmi Díj 2023. év” díszes táblára, annak használatára, 25.000 Ft értékű ajándékutalványra és emléklapra jogosultak.

Pályázatot benyújtó valamennyi résztvevő emléklapra jogosult.

A Díjban részesítettek 5 éven belül nem díjazhatók.

Basky András sk.

polgármester

                                                                                                      

                                              

 

Hirdetmény tulajdoni helyzet rendezetlensége tárgyában: Lajosmizse 0424/24 hrsz II/7. sorszám 2/54 tulajdoni illetősége

Hirdetmény tulajdoni helyzet rendezetlensége tárgyában: Lajosmizse 0424/24 hrsz II/7. sorszám 2/54 tulajdoni illetősége
Kifüggesztés napja: 2023.05.03.
Levétel napja: 2023.08.02.

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Fájl letöltése: 
Rendelet száma: 
13/2023. (IV. 28.)
Rendelet címe: 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Rendelet címe: 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Rendelet címe: 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Rendelet letöltése: 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a közműves ivóvízrákötési támogatásról

Fájl letöltése: 
Rendelet száma: 
12/2023. (IV. 28.)
Rendelet címe: 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a közműves ivóvízrákötési támogatásról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a közműves ivóvízrákötési támogatásról

Rendelet címe: 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a közműves ivóvízrákötési támogatásról
Rendelet címe: 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a közműves ivóvízrákötési támogatásról
Rendelet letöltése: