%2

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2023. június 29-én.

 

Hirdetmény tulajdoni helyzet rendezetlensége tárgyában: Lajosmizse 0797/15 hrsz II/1. sorszám alatti 8/16 tulajdoni illetősége

Hirdetmény tulajdoni helyzet rendezetlensége tárgyában: Lajosmizse 0797/15 hrsz II/1. sorszám alatti 8/16 tulajdoni illetősége
Kifüggesztés napja: 2023.06.26.
Levétel napja: 2023.09.26.

Megrendezésre kerül a 2023. július havi Lajosmizsei Vásár!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lajosmizsei Vásár Árusítóit és Vevőit, hogy Lajosmizsén 2023. július 02-án megtartásra kerül az országos állat- és kirakodó vásár.

 

Továbbá tájékoztatjuk a Lajosmizsei Vásár Árusítóit és Vevőit, hogy a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya tájékoztatása alapján a júniusi vásárban juh, kecske, sertés, ló, nyúl, egyéb előállat, valamint baromfi, galamb, madártojás és kedvtelésből tartott madarak beszállítása ENGEDÉLYEZETT. Az élőállat értékesítése csak érvényes állategészségügyi igazolással, szállítólevéllel történhet! Az élőállat értékesítése során a vásár fenntartója, Lajosmizse Város Önkormányzata nem tartozik felelőséggel, mivel az adás-vétel az árusító és a vevő közötti jogügylet.

 

Felhívnánk a kiskutyát vásárlók figyelmét, hogy kizárólag a bechipezett, 8 hetesnél idősebb, oltási könyvvel rendelkező kiskutyát vásároljanak meg adás-vételi szerződés megkötésével. Egy 8 hetes kiskutyának minimum 1 oltással kell rendelkeznie, és legalább 3-szor le kell, hogy féregtelenítve legyen. A Vevők minden esetben kérjék el az Árusítók elérhetőségét és adatait, a későbbi esetleges reklamáció, probléma esetén.

3386428039 „Függesztett gréder beszerzése a lajosmizsei külterületi földutak karbantartásához”

Kedvezményezett neve: Lajosmizse Város Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: „Helyi fejlesztések támogatása”, VP6-19.2.1.-44-10-21

A projekt címe, azonosító száma: Függesztett gréder beszerzése a lajosmizsei külterületi földutak karbantartásához”, 3386428039

A szerződött támogatás összege: 5.999.998.- forint

A támogatás mértéke: 95 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.09.30.

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

 

Lajosmizse város körülbelül 400 km önkormányzati tulajdonú, külterületi úthálózattal rendelkezik, amely úthálózatból a külterületi szilárd útburkolatú út 23 km, a külterületi földút 377 km. Lajosmizse város lakosainak 28,8 %-a külterületen lakik, és a közlekedésre a külterületi földutakat használja. Lajosmizse Város Önkormányzatának folyamatos feladata a földutak karbantartása, amely karbantartási munkához kívánja beszerezni az 1 db MUMGÉP FG 200 függesztett grédert. A földutak karbantartása nélkül a külterületen élő lakosság nem tudja elérni a városban található szolgáltatásokat, mivel a rossz minőségű földúthálózaton akadályoztatva van a közlekedés. A szolgáltatások el nem érése nem lakosságmegtartó hatást eredményez, amelynek okán a külterületi lakosság száma csökkenhet. A fejlesztés szükségesség mindenképpen indokolt, mert a külterületi földutak karbantartása egész éven át tartó folyamat az önkormányzat részére.

 

Hirdetmény

Tisztelt Lakosság!

 
Az NFK 2020. évben megkezdte, 2022. évben folytatta a földértékesítési programját, melyben összesen több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdetett meg eladásra, ennek további folytatásaként a VI. ütemben értékesítésre szánt ingatlanok listája 2023. június 14. napján került közzétételre az NFK honlapján.
 

A hirdetmény teljes terjedelmében az alábbi helyen érhető el:

https://nfk.gov.hu/felhivasok

A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Az értékesítés elektronikus úton zajlik. Egy hektáros mérethatárig a földművesnek nem minősülő személyek is vásárolhatnak földet, és ilyen esetben az ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam állja. Egy és tíz hektár közötti méretű földre, illetve tulajdoni hányadra pedig minden földműves ajánlatot tehet az NFK honlapjáról (https://nfk.gov.hu/) is elérhető Elektronikus Pályázati Rendszert (EPR, amely a következő elektronikus felületen érhető el: https://epr.nfk.gov.hu/) használva, az ügyfélkapus azonosítást követően.

További információkat és a Lajosmizse Város területén található, tárgyban érintett ingatlanok listáját a mellékelt hirdetményekben olvashatják.

Dr. Balogh László

jegyző

 

Hirdetmény tulajdoni helyzet rendezetlensége tárgyában: Lajosmizse 0743/20 hrsz II/6. sorszám alatti 1080/21456 tulajdoni illetősége

Hirdetmény tulajdoni helyzet rendezetlensége tárgyában: Lajosmizse 0743/20 hrsz II/6. sorszám alatti 1080/21456 tulajdoni illetősége
Kifüggesztés napja: 2023.06.16.
Levétel napja: 2023.09.15.

Tájékoztató a nyári szünidei étkezésről

Tisztelt Ügyfeleink!

 

A 2023. évi nyári szünidei gyermekétkeztetést június 19-től augusztus 16-ig biztosítjuk. A szünidei étkezés június 19-től augusztus 8-ig csomagolt, napi egyszeri meleg étel keretében vehető át

  • az iskolai nevelésben részesülő gyermekek számára Lajosmizse, Ceglédi út 1. szám alatti főzőkonyha udvari ablakában,
  • a bölcsődei ellátásban és az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára Lajosmizse, Attila utca 6. szám alatti főzőkonyha udvarán.

Augusztus 9-től augusztus 16-ig (6 nap) az étkezés hidegélelem, vagyis készétel konzerv formájában valósul meg. A készétel konzerveket kizárólag augusztus 7-én és augusztus 8-án lehet átvenni. A 6 napra biztosított konzervet egyszerre lehet csak átvenni, amennyiben azok meg lettek igényelve előzetesen.

Mindkét helyszínen 11.30 és 13.00 között vehető át az étel.

Megértésüket köszönjük!

Lajosmizse, 2023. 06. 15.

 

                                       Zsolnainé Cserni Andrea

                                     intézményvezető

                                    Lajosmizse Város Önkormányzata
                                   Intézményeinek Gazdasági Szervezete