TÁJÉKOZTATÁS ÓVODAKÖTELEZETTSÉG, KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ TELJESÍTÉSÉNEK BEJELENTÉSÉRŐL

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

TÁJÉKOZTATÁS ÓVODAKÖTELEZETTSÉG, KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ TELJESÍTÉSÉNEK BEJELENTÉSÉRŐL

AZ ALÁBBIAKRA HÍVOM FEL A T. LAJOSMIZSEI SZÜLŐK/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐK FIGYELMÉT:

Óvodakötelezettség, tankötelezettség külföldön történő teljesítésének bejelentése

Óvodaköteles gyermek esetében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VII.31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 91. § (1) bekezdése alapján magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti.

Felhívom az érintett, külföldön óvodakötelezettséget teljesítő gyermekek, szüleinek figyelmét, hogy további tájékoztatás az Oktatási Hivatal honlapján érhető el. 

Bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével ügyfélkapun keresztül vagy postai úton történő beküldéssel teljesíthetik.

Lajosmizse, 2023. február 6.

                                                                        Dr. Balogh László sk.

                                                                                   jegyző