Lajosmizsei Önkormányzat gyermekvédelmi pályázata

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Lajosmizse Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 5.2.5/08/1/A   kódszámú, Gyermekek és fiatalok integrációs programjai című kiírására pályázatot nyújtott be a gyermekvédelmi komponensben, 2008. szeptember 10-én. „A Lajosmizsei Gyermekjóléti Szolgálat prevenciós célú gyermekvédelmi programjai 2009-2010-ben” című projektterv  megvalósítására 19 997 204 Ft támogatást ítélt oda a Bíráló Bizottság, amely a maximális  elnyerhető 20 millió Ft-ot megközelítő összeg. Pályázatunk az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Az Önkormányzat és a gyermekekkel foglalkozó helyi szakemberek a pályázattal célul tűzték ki a hátrányokkal küzdő iskoláskorú gyermekek és családjaik integrációs esélyeinek növelését oktatási rendszeren kívüli megelőző célú programokkal, amelyek kompenzálják hátrányaikat. Célcsoport a családban élő, a Lajosmizsei Gyermekjóléti Szolgálat klienskörébe tartozó, elsősorban 10 év feletti gyermekek és szüleik.
 
Szakmai programok
 
A személyiség érését és a gyermek szocializációját elősegítő csoportos foglalkozások
1.)   Pszichodráma
2.)   Kommunikációs - konfliktuskezelési tréning fiatalok részére
3.)   Szociális beilleszkedést segítő tréningek fiatalok részére
Kommunikációs és egyéb önismereti, illetve szociális beilleszkedést segítő tréningek
1.)   Kommunikációs tréning szülőknek

A szakmai programok folyamatába illeszkedő, annak célját erősítő programok
1.)   2 nyári tábor lebonyolítása
 
A projekt megvalósításának módja
 
1.)         Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (Intézmény) által biztosított projektmenedzseri tevékenység és az Intézmény Gyermekjóléti Szolgálata által biztosított szakmai vezetés.
2.)         1 fő szociális munkás felvétele a szakmai megvalósító tevékenység időszakára, koordinátori szerepre.
3.)         Külső szakértők (pszichológus, gyermekpszichológus, családterapeuta, drámapedagógus, pedagógus, tréner…) bevonása a szakmai programok megvalósításába.
4.)         A szakemberekkel foglalkozó szupervízor biztosítása, bevonása.
 
HELYSZÍN: EGÉSZSÉGHÁZ, Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.

 

2 ÉVES PROJEKTIDŐSZAK ÉS FELADATAI
 
2009. év január, február március
Előkészítés: Külső szakértők kiválasztásához árajánlatok bekérése, szakértőkkel szerződéskötés. A kiválasztott szakértők szakmai tevékenységének bemutatása egy szakmai tanácskozáson, a Lajosmizsei Gyermekvédelmi konferencián, ezt követően a programban résztvevők (gyermekek, szüleik) kiválasztása. A megvalósítást szolgáló helyszínek (Egészségház) erre szolgáló helyiségeinek rendbehozatala, és a megvalósítást szolgáló eszközök beszerzése. 1 fő közalkalmazott szociális munkás felvételének pályáztatása, foglalkoztatása. Támogatói szerződés megkötése a pályázat irányító hatóságával.
 
2009. április - 2010. szeptember: Szakmai megvalósító tevékenységek.
2010. október, november december: Zárás, pénzügyi elszámolás.

 

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:
2 év nyomon követés, 5 év tulajdonjog fenntartása a beszerzett eszközökben, 2020-ig dokumentáció megőrzése.
 
 
 
Józsáné dr. Kiss Irén projektmenedzser

AttachmentSize
Pályázat78.25 KB