Köztemetés

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben - a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy  az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
Az önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy  az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.
A tájékoztatás nem teljes körű, az ellátásra vonatkozó részletes szabályokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény valamint az önkormányzat egyes szociális ellátásokról szóló helyi rendelete tartalmazza.Köz