Hatósági bizonyítványok

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Illetékességi területe:
A kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerinti hatóság.
Eljárási illeték:
2.000.-Ft  /illetékbélyeg formájában kell leróni!/
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

 1. hatósági bizonyítvány (más hivatalok felé)
 • Kérelem nyomtatvány kitöltése, melyhez az alábbi okiratokat szükséges csatolni
 • házassági anyakönyvi kivonat másolata
 • születési anyakönyvi kivonat másolata
 • személyi igazolvány és lakcímkártya fénymásolata
 • élettársi kapcsolat esetén, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén büntetőjogi nyilatkozat szükséges
 • 2 tanú (személyes megjelenése kötelező)
 1. özvegyi nyugdíj élettárs esetén (illetékmentes)

Igénylőlap kitöltése (Nyugdíjfolyósító Igazgatóság adja) melyhez az alábbi okiratokat szükséges csatolni

 • halotti anyakönyvi kivonat
 • személyi igazolvány és lakcímkártya fénymásolata
 • 2 tanú (személyes megjelenése kötelező)

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
A kérelmet személyesen kell benyújtani.
Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
A jegyző kérelemre tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. Ilyen például a családi pótlék, özvegyi nyugdíj megállapítása, egyetemi~, főiskolai hallgatók esetében a hallgatók szociális hátterének igazolása, lakáscélú állami támogatásra jogosultság igazolása valamint családi állapot (együttélés, különélés) igazolása. A hatósági bizonyítvány tartalmát - ellenkező bizonyításig -  mindenki köteles elfogadni.