Figyelemfelhívás csatornázással kapcsolatosan

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a belső csatorna rákötést csakis megbízható, leinformálható vállalkozókkal szíveskedjenek megcsináltatni, mivel számos olyan vállalkozó megjelent a városban, aki nem megbízható.
Kérjük idegeneknek ne adjanak előleget, és ne engedjék be őket az ingatlanjaikba!
Az Önkormányzat levelet fog küldeni annak vonatkozásában, hogy mikor lehet rákötni az új csatornahálózatra, továbbá felhívom azoknak a figyelmét, akik az LTP szerződésükből kívánják kifizetni a hálózatra való rákötést, hogy a vállalkozó által kiállított számla kelte csakis az OTP által történő kifizetés dátumát követő lehet.
Tisztelettel:
dr. Balogh László
jegyző