Apai elismerő nyilatkozat

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Illetékességi területe:OrszágosEljárási illeték:Illetékmentes eljárásAz ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

  • az anya és az apa érvényes személyi igazolványa /útlevele/, lakcímigazolványa, egyéb személyazonosításra alkalmas okmány
  • elvált családi állapotú anya esetén jogerős bírói ítélet a válásról
  • özvegy családi állapotú anya esetén volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
  • gyermek születése előtt felvett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat esetén szakorvosi bizonyítvány a fogamzás és a szülés feltételezett időpontjáról
  • gyermek születése után felvett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat esetén a gyermek születési anyakönyvi kivonata

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:Szülők személyes megjelenése szükségesÜgymenetre vonatkozó tájékoztatás:Az anyakönyvvezető felhívja a szülők figyelmét a nyilatkozat jogkövetkezményeire és ezt jegyzőkönyvben rögzíti. Az anyakönyvvezető négy példányban jegyzőkönyvet vesz fel. Minden példány eredeti aláírásokat tartalmaz. Ha az apaságot megállapító teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése előtt teszik, a nyilatkozat első példánya a felvevő anyakönyvvezetőé, a második példány az apáé, a harmadik és negyedik példány az anyáé, amelyből az egyik példányt a gyermek születésének bejelentéséhez kell csatolnia.Születés után felvett nyilatkozat esetén az első példány a születést nyilvántartó anyakönyvvezetőnek kell megküldeni, a második példányt a felvevő anyakönyvvezető őrzi, harmadik példány az apáé, negyedik példány pedig az anyáé.