3306954305 „Lajosmizse város külterületi helyi közútjainak fejlesztése”

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Kedvezményezett neve: Lajosmizse Város Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: „Külterületi helyi közutak fejlesztése”, VP6-7.2.1.1-21

A projekt címe, azonosító száma: „Lajosmizse város külterületi helyi közútjainak fejlesztése”, 3306954305

A szerződött támogatás összege: 299.807.722.- forint

A támogatás mértéke: 95 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.04.30.

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

 

A beruházás során Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában lévő külterületi útszakaszok felújítása történik. Az építés nem engedélyköteles tevékenység. Az érintett útszakaszok Lajosmizsétől északra találhatók, főként mezőgazdasági célú, jelenleg kopott aszfaltburkolattal ellátott útszakaszok. Megvalósítás helyszínei: Lajosmizse 0320 hrsz. és 0343 hrsz. Jelen projekt keretében az útszakaszok 5 cm AC-16 jelű aszfaltréteget kapnak a korábbi aszfaltréteg marása után, padkarendezéssel és kétoldali árokkal. Jelenleg meglévő útburkolat az 1980-90-es évek fordulóján épült aszfalt. Az állapotuk nagyon leromlott, kátyús, jelentősen kopott felületűek. Egyik útszakasz esetében sem látható szikkasztó árok, illetve rendezett padka. A beruházás részeként mindkét útszakasz 5 cm vastagságú AC-16 jelű aszfaltréteget kap, a jelenlegi aszfalt marása után. A 0343 hrsz szakasz egyoldali 2% eséssel fog rendelkezni, míg a 0320 hrsz útszakasz kétoldali 2%-os eséssel. A 0343 útszakasz koronaszélessége 6 m, útburkolat szélessége 4 m. A 0320 hrsz útszakasz koronaszélessége 7 m, útburkolat szélessége 5 m. Mindkét útszakasz 1-1,2 méter padkával lesz ellátva 5%-os oldaleséssel. Az útszakaszok mellett kiépítésre kerül mindkét oldalon szikkasztó jellegű rézsűalakú (6/4 részűhajlású) földárok. A fejlesztés - útburkolati felújítás lévén- építési engedélyhez nem kötött tevékenység, a projekt vízjogi létesítési engedélyhez szükséges tevékenységet nem tartalmaz. A projekt eredményeként lehetővé válik az alapvető szolgáltatások könnyebb elérése, ezáltal ez a vidéki térség gazdasága fellendül.