Értesítés energetikai és belvízvédelmi pályázatok elbírálásáról

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Tisztelt Lakosság!
Nagy örömmel tájékoztatom Lajosmizse város Lakosságát, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata KEOP-4.9.0/11-2011-0072 azonosító számú, „A Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén” című pályázatát az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte.

Elszámolható költségek Tervezett Támogatói döntés alapján
Projekt elszámolható költsége 292 168 834 Ft 292 168 834 Ft
Önerő 43 825 326 Ft 43 825 326 Ft
Támogatás összege 248 343 508 Ft 248 343 508 Ft
Támogatási arány 85 % 85 %

A beruházással a Fekete István Általános Iskola és Kollégium Szabadság tér 13. és Ceglédi út 1. szám alatt megtalálható épületkomplexuma (régi és új iskola szárny, a sportcsarnok és a kollégium) érintett. A fejlesztés a következő tevékenységeket foglalja magában: fűtési és a hideg-meleg vizes rendszer korszerűsítése, külső nyílászárók cseréje, hőszivattyú és napkollektorok alkalmazása, az épületek külső hőszigetelése. Továbbá sajnálattal tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata a DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 azonosító számú „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” című pályázata forráshiány miatt nem nyert támogatást. Az Irányító Hatóság jelezte önkormányzatunk részére, hogy a pályázat tartaléklistára került, azaz amennyiben a későbbiekben rendelkezésre áll a szükséges forrás a pályázat támogatásban részesülhet.

Lajosmizse, 2012. január 04.

Tisztelettel:
Basky András sk.
polgármester