Állampolgársági ügyek

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Illetékességi terület:
A kérelmező lakóhelye szerinti anyakönyvvezető illetékes a kérelem átvételére.
Eljárási illeték:
Az állampolgársági eljárás illetékmentes.
Az állampolgársági bizonyítvány illetéke 1.500.- Ft /illetékbélyeg formájában kell leróni!/
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
Az anyakönyvvezető pontos, személyre szóló tájékoztatást ad arról, hogy a kérelemhez milyen iratokat kell beszerezni, az iratok beszerzésének módjáról, a benyújtott kérelem folyamatáról és a várakozási idő hosszáról, majd ellátja az ügyfelet a megfelelő nyomtatvánnyal. Szükséges okiratok:

  • a kérelmező személyazonosságát igazoló okmányok
  • az anyakönyvvezető által kért okiratok /kérelem nyomtatvány is tartalmazza/

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):
A kérelmet személyesen kell benyújtani.
Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
Az ügyfél által benyújtott kérelem, valamint a csatolt okiratok, igazolások alapján megállapítja, hogy a kérelmező honosítást, vissza-honosítást kér-e, vagy csak az első lépésben állampolgársági vizsgálatra van-e szüksége. A kérelemben szereplő adatokat, a beadványozó aláírását anyakönyvi bélyegzővel és aláírásával hitelesíti, majd a kérelmet elbírálás céljából felterjeszti a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatóságára. A magyar állampolgárság honosítással, illetőleg vissza-honosításssal történő megszerzésére irányuló kérelemről a köztársasági elnök dönt.
Az anyakönyvi eljárások során tolmácsról szükség szerint az ügyfeleknek kell gondoskodniuk!