1825728180 Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejődése érdekében