Védelembe vétel

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi.
Védelembe vételi eljárás a jelzőrendszer tagjainak – óvoda, iskola, védőnők, háziorvosok, rendőrség – jelzésére vagy bármely lakos bejelentésére indulhat. Az eljárás során a gyermekjóléti szolgálat családgondozója felkeresi a családot, környezettanulmányt készít, és javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy szükségesnek tartja-e az érintett kiskorú védelembe vételét. Az eljárás során a jegyzői gyámhatóság tárgyalást tart, ahol az eset összes körülményeire tekintettel döntés születik. Ha a gyermeket a gyámhatóság védelembe veszi, családgondozót rendel ki számára, akivel köteles a szülő és gyermek együttműködni. A védelembe vételi határozatban a gyámhatóság kötelezettségeket írhat elő a szülő és magatartási szabályokat a gyermek részére. Amennyiben a szülő és a gyermek nem működnek együtt, és a veszélyeztetettség nem szüntethető meg védelembe vétellel, az ügy átkerülhet a gyámhivatalhoz, ahol már egyéb intézkedések megtételére – ideiglenes hatályú elhelyezés, tartós nevelésbe vétel – is sor kerülhet.
Az eljárás hivatalból indul, illetékmentes és az ügyintéző soron kívül köteles eljárni.