A termőföldre vonatkozó hirdetmények

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

 A termőföldre vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának igazgatási feladatait a 16/2002. (II.18.) Korm. rendelet ruházza át a jegyzőre.
A vételi ajánlatok kifüggesztése kérelem alapján történik, melyhez a vételi ajánlat két példányát kell csatolni.
A kérelemhez 1750.-Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetését kell igazolni.