Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A jegyző az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át,  vagy  aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, és családjának vagyona nincs. ) A szociális rászorultság igazolásáról a jegyző hatósági bizonyítványt állít ki,melynek érvényességi ideje 1 év.
A tájékoztatás nem teljes körű, az ellátásra vonatkozó részletes szabályokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény valamint az önkormányzat egyes szociális ellátásokról szóló helyi rendelete tartalmazza.