Ápolási díj

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló  súlyosan fogyatékos, vagy  tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.
Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha  az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, ellátásban részesül, vagy közoktatási intézmény tanulója, vagy ha a kérelmező rendszeres pénzellátásban részesül, illetve keresőtevékenységet folytat és munkaideje a napi 4 órát meghaladja.
Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt  súlyosan fogyatékos, vagy kiskorú esetében  tartósan beteg, továbbá az  arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul. 
A tájékoztatás nem teljes körű, az ellátásra vonatkozó részletes szabályokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény tartalmazza.

Fájl: